Resinex internet stranica koristi „kolačiće“ i slične tehnologije da bismo lakše razumeli koji Vas proizvodi interesuju, kako bi smo Vam lično obezbedili detaljinije informacije. Korišćenjem Resinex internet stranice, Vi ste se saglasili sa našom upotrebom „kolačića“. Naučite više o korišćenju „kolačića“ i kako da upravljate njima

Medicinska i farmaceutska industrija

RESINEX je pouzdan partner za medicinsku i farmaceutsku industriju, s obzirom na širok raspon njegovih jedinstvenih polimera spremnih da ispune zahteve ovog strogo regulisanog tržišta. Zbog toga su na raspolaganju posebni pouzdani brendovi, uz opredeljenost za dugoročno partnerstvo i najbolje moguće usluge medicinskoj i farmaceutskoj industriji.

RESINEX je najbolji partner za prerađivače, proizvođače i vlasnike brendova polimera zahvaljujući činjenici da je RESINEX sposoban da snabdeva partnere polimerima širom Evrope jer su RESINEX-ove prodajne kancelarije locirane u svim evropskim zemljama.

Da bismo ispunili zahteve ovog rastućeg tržišta, imamo tim za marketing i tehničke usluge posvećen posebno ovom segmentu, tako da smo u stanju da bolje shvatimo potrebe ove posebne industrije i pružimo bolju uslugu svojim kupcima. Ovo obuhvata i blisku saradnju u svakoj fazi razvoja proizvoda, od izbora materijala, preko predloga za projektovanje alata, MoldFlow analize, obezbeđenja informacija o hemijskoj otpornosti, saveta o pogodnosti za sterilizaciju, smernica za proizvodnju, sve do obezbeđenja potrebnih sertifikata za više procesa odobrenja neophodnih u medicinskim i farmaceutskim aplikacijama.

Primeri tipičnih aplikacija:

 • Sistemi medicinskih uređaja i davanja lekova
 • Pakovanje i zatvaranje lekova
 • Pumpice i inhalatori
 • Komponente za infuziju
 • Komponente za hemodijalizu
 • Kućišta i poklopci za medicinske uređaje
 • Kateteri i negovanje povreda
 • Materijali za jednokratnu upotrebu

Pored medicinskih i farmaceutskih aplikacija, ovi polimeri imaju značajnu primenu u aplikacijama kao što su dijagnostika, laboratorijski rad i zdravstvena nega pošto u takvim aplikacijama, prednosti polimera razvijanih posebno za osetljivu primenu, daju velike prednosti krajnjem proizvodu. Te prednosti obuhvataju: čiste delove, dugoročnu raspoloživost, laku preradu i korist od raspoložive biokompatibilnosti ili certifikacije za dodir s hranom, kao i trajnost proizvoda.

Ključna svojstva polimera za medicinsku i farmaceutsku industriju:

 • Čisti materijali*
 • Laka prerada*
 • Dugoročna raspoloživost*
 • Raspoloživi certifikati*: Odobrenja za hranu (FDA, EU 10/2011), Drug Master File (DMF), European Pharmacopoeia (EU EP) biokompatibilnost US klase VI, ili biokompatibilnost ISO 10993
 • Proizvodnja u skladu sa GMP* i/ili standardom čiste prostorije*

* Certifikati se mogu dobiti samo na zahtev, i nisu svi certifikati na raspolaganju za sve proizvode. Molimo da se obratite svom lokalnom RESINEX prodavcu kako biste dobili dodatne informacije.

Procena rizika

Primarna namera RESINEX-a jeste da pruži bezbednu i pouzdanu uslugu svojim kupcima i akcionarima. Namera nam je da sve zainteresovane strane budu izložene što manjem riziku, a to obuhvata proizvođače polimera, distributere, proizvođače delova, vlasnike brenda ili originalne proizvođače i svakog krajnjeg korisnika ili pacijenta. Pre izbora materijala za svoju aplikaciju, molimo da se obratite vašoj lokalnoj RESINEX prodajnoj kancelariji kako biste dobili više informacija. RESINEX ne prodaje polimere koji se koriste za implantate.

Sledeći polimeri su na raspolaganju za proizvodnju aplikacija u medicini i zdravstvenoj nezi (raspoloživost proizvoda može se razlikovati od zemlje do zemlje u zavisnosti od lokalnih distributivnih prava Resinex-a):

Kratak pregled svojstava odabranih polimera:

ALTUGLAS® Medicinske smole polimetilmetakrilati (PMMA)

Altuglas International proizvodi polimere izuzetnih svojstava i trajnosti već 30 godina. Posebno razvijene za potrošni materijal, smole imaju odlična svojstva poput briljantnih optičkih osobina, hemijske otpornosti i mogućnosti sterilizacije. Dalje, ove smole je lako prerađivati i zahvaljujući njihovim izvanrednim mogućnostima topljenja proizvod je na raspolaganju za širok raspon aplikacija i metoda prerade.

Raspoloživi tipovi:

 • ALTUGLAS® Luctor CR 13 — Visoka otpornost na hemikalije
 • ALTUGLAS® SG 7 — Visoka protočnost
 • ALTUGLAS® SG 10 — Dobra protočnost, dobra otpornost na udar
 • ALTUGLAS® VS UVT — Visok prenos UV zračenja

ExxonMobil™ polipropilen (PP)

ExxonMobil™ je iskusni proizvođač polipropilena pogodnog za delove proizvedene brizganjem za primenu u medicinskim uređajima i pakovanju lekova.

Ovo obuhvata homopolimerne tipove, ExxonMobil™ PP1013H1 i PP1014H1, koji su projektovani posebno za farmaceutsko tržište i obično se koriste za medicinske proizvode kao što su špricevi, inhalatori i pumpe, aplikacije za pakovanje kao što su kutije, zatvarači i dispenzori. Dodatne oblasti primene obuhvataju laboratorijski sektor i dijagnostiku. U skladu s industrijski specifičnim visokim zahtevima za higijenom, ovi tipovi se mogu sterilisati primenom pare ili etilen oksida.

ExxonMobil™ PP9074MED polipropilen je random kopolimer koji ispoljava dobra svojstva protočnosti i visoku providnost, pa je pogodan za dijagnoističke aplikacije, špriceve i slične medicinske proizvode. Ovaj tip je takođe projektovan tako da izdrži jako zračenje, poput gama zraka koji se često koriste za sterilisanje izlivenih delova.

Svi tipovi su optimizovani za oblikovanje brizganjem.

Trinseo CALIBRE™ polikarbonat (PC)

Trinseo proizvodi specijalan providan CALIBRE™ polikarbonat u svom proizvodnom pogonu Stade (D). Proteklih godina je kvalitet u pogledu providnosti, žućkastosti i stalnog viskoziteta poboljšan postojanom optimizacijom proizvodnje. Proizvodnja se obavlja u uslovima čiste prostorije i sledi GMP.

Na raspolaganju su sledeće serije:

 • CALIBRE™ 2060-SERIES — pogodna za sterilizaciju parom i etilen oksidom
 • CALIBRE™ MEGARAD™ 2080-SERIES — prikladan za gama zračenje i zračenje snopom elektrona
 • CALIBRE™ MEGARAD™ 2090-SERIES — prikladan za gama zračenje i zračenje snopom elektrona, s poboljšanim menjanjem boje 
 • CALIBRE™ 5000-SERIES – komponenta medicinskog stepena s 10% ili 20% staklenih vlakana

MAGNUM™  akrilonitril butadien stiren (ABS) 

TRINSEO nudi MAGNUM™ ABS koji se proizvodi mass polimerizacijom. Taj proizvodni proces doveo je do nekoliko prednosti:
 • Izvrsna osnovna boja
 • Bojenje sa smanjenim doziranjem boja
 • Niski isparivi sadržaj u poređenu s emulzijom ABS

Dostupne su sledeće serije:

 • MAGNUM™ 8391 MED

EMERGE™ mešavine (PC/ABS i PC/PET)

Mešavine EMERGE™ iz TRINSEA osmišljene su posebno da bi zadovoljile zahteve proizvođača medicinskih uređaja i medicinskih kućišta.

Dostupne su sledeće serije:

 • EMERGE™ 7000- (PC/ABS) SERIES – dobra svojstva tečljivosti, bojivosti, UL 94 HB ili V0
 • EMERGE™ 9000 (PC/PET) SERIES – Hemijska otpornost, visoka krutost, UL 94 HB ili V0

LG ABS

LG Chem nudi niz prozirnih ABS tipova (M-ABS) koji su prikladni za nekoliko medicinskih primena pri kojima se traži transparentnost, ESCR otpornost i dobra mehanička svojstva. Moguće primene su: konektori, kontejneri ili IV komponente.
 • TR557 - dobra transparentnost, otporan na udar
 • TR558A – dobra transparentnost, opšta primena
 • TR580 – Izvrstan ESCR i dobra mogućnost sterilizacije 

Napomena

Gore navedene informacije prikupljene su na osnovu naših najboljih saznanja i saznanja raspoloživih u vreme objavljivanja. Bez obzira na to, RESINEX ne garantuje da su informacije potpune ili precizne i ne preuzima nikakvu odgovornost u pogledu primene i moguće greške. Navedene informacije ne predstavljaju nikakvu specifikaciju, parametre niti garanciju svojstava proizvoda. Ovaj dokument nije garancija podobnosti za određenu svrhu i ispunjenje specifičnih zahteva. Prerađivač je odgovoran za razmatranje podobnosti proizvoda za konkretnu primenu.