Resinex internet stranica koristi „kolačiće“ i slične tehnologije da bismo lakše razumeli koji Vas proizvodi interesuju, kako bi smo Vam lično obezbedili detaljinije informacije. Korišćenjem Resinex internet stranice, Vi ste se saglasili sa našom upotrebom „kolačića“. Naučite više o korišćenju „kolačića“ i kako da upravljate njima

3D printing

Sa više od 25godina iskustva u industriji plastike ielastomerai distribucijom za vodećeg proizvođača polimera, RESINEXsvoje usluge pruža i proizvođačima 3D monovlakna za Modeliranje fuzionim depozitima (FDM) i praškaste procesoresa štampačima koji imaju tehnologiju Selektivnog laserskogsinteriranja (SLS).

Ponuda RESINEX proizvodaobuhvata materijale kako za standardne, tako i za aplikacije visokih performansi.

Materijali vrhunskog kvaliteta sa punom certifikacijom omogućavaju precizan i nesmetan proces kako za ekstruziju vlakna, tako i za štampu. FDM vlakna visokog kvaliteta mogu se dobiti primenom odgovarajućih linija za ekstruzijuprojektovanih za proizvodnju monovlakna,sa preciznom kontrolom prečnika za profesionalnu štampu.

Novi materijali se neprestano pridodaju našoj ponudi posle brze evolucije tržišta 3D štrampe kako bi zadovoljili tražene performansepoput:

 • povećanja brzine štampe,
 • adhezije na površini za gradnju i između slojeva,
 • poboljšanja preciznosti i estetike,
 • slabog skupljanja i dimenzionalne stabilnosti.

Materijali visokih performansi sa visokom mehaničkom snagom i termičkim svojstvima ispunjavaju specifikacije zahtevnih aplikacija i omogućavaju proizvodnju funkcionalnihprototipova i proizvodnih delova u malim serijama.

Certifikacije proizvoda za nekoliko tržišta poput automobilskog, medicinskog, prehrambenoindustrijskog itd. dostupne su nazahtev.

Ekološka odgovornost je glavni poriv i mnogi proizvodi su dizajnirani u tom smislu, korišćenjem obnovljivih izvora za male emisije ugljenika i sa niskim emisijama nestabilnih organskih jedinjenja (VOC).

Svesni stalne i brze evolucije industrije Aditivne 3D štampe, RESINEXblisko sarađuje sa Dobavljačima i nudi najbolje tehničko znanje neophodno za podršku razvoju kupaca.

Glavna ponuda polimera za FDM 3D vlaknai SLS praškove

Polilaktična kiselina (PLA) Ingeo

Najsavremenija PLA Ingeo za FDMiz NatureWorks.

 • Tipovi za osnovna vlakna opšte namene.
 • Specijalni tipovi sa brzom stopom kristalizacije i snagom udara formulisanom tako da se postignu performanse slične ABS-uuz održavanje osobina lake prerade kakve ima PLA.

Akrilonitrilni butadijen stiren (ABS) Magnum

 • Masovnopolimerizovani ABS Magnum ima izvrsnu doslednost boje i niske VOC emisije.

Poliamidi

Termoplastični elastomeri visokih performansi

 • Polieterski blok amidi (PEBA) Pebax® - niske gustine, sa prigušnim svojstvima, povratom energije i pri niskim temperaturama.
 • Termoplastičnikopoliester (TPCArnitel® - fleksibilnost, otpornost na visoke temperature i snaga.

Polipropilenski kompaundi INSPIRE

 • Inspire - talkom punjene PP kompaundi sa slabim skupljanjem.

Ostali polimeri

 • HIPS
 • PET
 • PET-G
 • PC
 • PC/ABS
 • PMMA
 • TPU