Resinex internet stranica koristi „kolačiće“ i slične tehnologije da bismo lakše razumeli koji Vas proizvodi interesuju, kako bi smo Vam lično obezbedili detaljinije informacije. Korišćenjem Resinex internet stranice, Vi ste se saglasili sa našom upotrebom „kolačića“. Naučite više o korišćenju „kolačića“ i kako da upravljate njima

Medicinska i farmaceutska industrija

FoKUS USMEREN NA ZDRAVSTVENU NEGU

RESINEX je dugogodišnji partner u industriji zdravstvene nege, tako da imamo veliku ponudu jedinstvenih polimera koji zadovoljavaju potrebe ovog propisima veoma regulisanog tržišta. 

Iz tog razloga, dostupni su globalno pouzdani brendovi, sa prihvatanjem obaveze dugoročnog partnerstva u snabdevanju tržišta zdravstvene nege.

Nudimo tim za razvoj posebnih aplikacija i tehničku podršku kako bi se ispunile potrebe i zahtevi naših kupaca i proizvođača originalne opreme u ovoj industriji.

Mi blisko sarađujemo sa svojim kupcima na svakom koraku, od razvoja pa do gotovog proizvoda; u izboru materijala, sugestijama za dizajn alata, Mold Flow analizi, davanju specifičnih informacija o hemijskoj otpornosti, savetovanju što se tiče podobnosti za sterilizaciju, smernicama za proizvodnju i u obezbeđenju potrebnih regulatornih uverenja za specifično tržište.

Ponuda RESINEX polimera za aplikacije u medicini i zdravstvenoj nezi:

(Dostupnost proizvoda može se razlikovati od zemlje do zemlje zavisno od lokalnih prava na Resinex distribuciju.)


Ključne osobine polimera iz ponude RESINEX-a za medicinske i farmaceutske svrhe:

 • Materijali visoke čistoće*
 • Laka prerada*
 • Dugoročna dostupnost*
 • Dostupna uverenja*: Odobrenje za hranu (FDA, EU 10/2011), Drug Master File (DMF), European Pharmacopoeia (EU EP), biokompatibilnost USP Klasa VI, ili biokompatibilnost ISO 10993
 • Proizvodnje u skladu sa GMP* i/ili uslovima čiste prostorije*

(* Uverenja su dostupna samo na zahtev, i nisu sva uverenja dostupna za sve proizvode. Molimo da stupite u kontakt sa lokalnom kancelarijom RESINEX-a kako biste dobili dodatne informacije.)

PROCENA RIZIKA

Prvenstvena namera RESINEX-a jeste da našim kupcima omogući bezbednu i pouzdanu uslugu.

Pre nego što izaberete materijal za svoju aplikaciju, molimo da stupite u kontakt sa svojom lokalnom RESINEX kancelarijom kako biste dobili još informacija. RESINEX ne prodaje polimere za implante.


ALTUGLAS® Medicinski materijali od Polimetilmetakrilata (PMMA)

Altuglas International proizvodi polimere sa izvanrednim svojstvima i trajnošću već 30 godina. Posebno razvijani za uređaje za jednokratnu upotrebu, materijali nude odlične osobine:

 • Briljantna optička svojstva
 • Hemijsku otpornost
 • Mogućnost sterilisanja
 • Laka obrada različitim metodama prerade

Tipovi za medicinske aplikacije:

 • ALTUGLAS® SG 7 — visoki tečljivost
 • ALTUGLAS® SG 10 — dobar tečljivost, dobra otpornost na udar
 • ALTUGLAS® VS UVT — visoka UV transmisija


ExxonMobil™ Polipropilen (PP)

ExxonMobil™ je iskusni proizvođač polipropilena koji je podoban za delove dobijene brizganjem koji se koriste u medicinskim uređajima i pakovanju lekova.

Tipovi polipropilenskog homopolimera

 • ExxonMobil™ PP1013H1
 • ExxonMobil™ PP1014H1 posebno su dizajnirani za farmaceutsko tržište i uglavnom se koriste za medicinsku robu kao što su
 • Špricevi
 • Inhalatori i pumpe
 • Pakovanja kao što su kutije, zatvarači i dispenzeri
 • Laboratorijski predmeti i dijagnostičke aplikacije

U skladu sa specifičnim zahtevima industrije za visokom higijenom, ovi tipovi se mogu sterilisati primenom pare ili etilen oksida.

ExxonMobil™ PP9074MED polipropilen je random kopolimer koji ispoljava: 

 • Dobru tečljivost
 • Visoku transparentnost

ExxonMobil™ PP9074MED se tipično koristi za dijagnostičke aplikacije, špriceve i slične medicinske proizvode. Ovaj tip je dizajniran tako da izdrži i visok nivo radijacije, kao što su gama zraci, često korišćeni za sterilizaciju delova rađenih iz kalupa.

Svi tipovi su optimizovani za brizganje.


CALIBRE™ Polikarbonat (PC)

Trinseo proizvodi specijalni čisti CALIBRE™ polikarbonat u proizvodnoj jedinici Štade (D). U proteklim godinama kvalitet je poboljšan u smislu transparentnosti, žute nijanse i konstantnog viskoziteta doslednom optimizacijom proizvodnje radi dobijanja polimera sa vrhunskim performansama. Proizvodnja se vrši u uslovima čiste prostorije i sledi GMP.

Tipovi za medicinske aplikacije:

 • CALIBRE™ 2060-SERIES - podoban za sterilisanje parom i etilen oksidom
 • CALIBRE™ MEGARAD™ 2080-SERIES - podoban za gama zračenje i zračenje elektronskog snopa
 • CALIBRE™ 5000-SERIES – materijal medicinskog tipa sa 10% ili 20% staklenih vlakana


MAGNUM™ Akrilonitrilni butadijen stiren (ABS)

MAGNUM™ ABS se proizvodi jedinstvenom masovnom polimerizacijom što donosi mnoge pogodnosti:

 • Odličnu belu osnovnu boju
 • Bojenje sa manjom dozom masterbača
 • Nizak sastav nestabilnih materija u poređenju sa emulzijom ABS
 • Značajno širi prozor prerade naspram emulzije ABS
 • Jedinstvenu stabilnost svojstava iz lota u lot

Zahtevi za medicinsku industriju koje ispunjava MAGNUM™ 8391 MED obuhvataju biokompatibilnost, hemijsku otpornost, opcije sterilizacije i iscrpnu regulatornu podršku.


EMERGE™ mešavine (PC/ABS i PC/PET)

EMERGE™ mešavine iz TRINSEO-a posebno su razvijane tako da ispunjavaju zahteve proizvođača medicinskih uređaja i medicinskih kućišta.

Tipovi za medicinske aplikacije:

 • EMERGE™ 7000 (PC/ABS) SERIJA – dobra tečljivost, sposobnost bojenja , UL 94 HB ili V0
 • EMERGE™ 9000 (PC/PET) SERIJA – hemijska otpornost, visoka krutost, UL 94 HB ili V0


STYRON™ MED Polistirene (PS)

STYRON™ 2678 MED PS donosi mnogo pogodnosti u odnosu na standardni polistiren:

 • Primenjiv je za raznovrsne aplikacije od Petrijevih posuda preko pipeta do ambalaže
 • Visoka tečljivost i dobra krutost
 • Zahtevi medicinske industrije, a koje ispunjava STYRON™ MED, obuhvataju biokompatibilnost, hemijsku otpornost, opcije sterilisanja i iscrpnu regulatornu podršku
 • Ponuđeno zaključavanje formule


ARNITEL® TPC (COPE, TPE-E)

Arnitel® TPC, termoplastični elastomer, nudi jedinstvenu kombinaciju osobina:

 • Odličnu otpornost na zamor i deformisanje
 • Visoku otpornost na toplotu
 • Hemijsku otpornost
 • Laka prerada
 • Dobro prijanjanje sa PVC-om kao i ABS, PC i PBT

Ova kombinacija svojstava čini Arnitel® odličnim izborom za tehničke delove koji zahtevaju izazovna dizajnerska rešenja.

Medicinski tipovi su testirani na biokompatibilnost i proizvedeni u skladu sa GMP pravilima. 

Tipovi za medicinske aplikacije:

 • Arnitel E Serija – TPE na bazi kopoliestra, Shore D 25 do Shore D 70


ARNITE® PBT

Arnite® PBT je materijal koji predstavlja rešenje za tehnički precizne komponente koje zahtevaju odlična mehanička svojstva i visoku dimenzionu stabilnost.

PBT tip Arnite® T06 202/A podoban je za sterilisanje zračenjem i razlikuje se od ostalih PBT-a na tržištu zahvaljujući:

 • Visokoj čistoći
 • Niskom sadržaju izvučenog i procurelog materijala
 • Visokoj doslednosti od serije do serije


Selenis SAFE (PET kopoliester)

Selenis SAFE kopoliesteri nude providnost kao kod stakla i visoku otpornost na lom. Oni su idealno rešenje za proizvode sa tankim zidovima poput špriceva i epriveta za sakupljanje krvi.

 • Superiorna jasnoća – pre i posle sterilisanja
 • Sterilisanje gama i E-zračenjem kao i EtO, bez menjanja boje
 • Odlična otpornost na udar
 • Laka prerada
 • Brži ciklusi
 • Hemijska otpornost
 • Bez BPA i stirena

Tipovi za medicinske aplikacije:

 • Selenis SAFE FT104 – za providne aplikacije sa tankim zidovima
 • Selenis SAFE TT100 – viša produktivnost usled brzog hlađenja