Resinex internet stranica koristi „kolačiće“ i slične tehnologije da bismo lakše razumeli koji Vas proizvodi interesuju, kako bi smo Vam lično obezbedili detaljinije informacije. Korišćenjem Resinex internet stranice, Vi ste se saglasili sa našom upotrebom „kolačića“. Naučite više o korišćenju „kolačića“ i kako da upravljate njima

Žice i kablovi

sa više od 60 godina industrijskog iskustva u aplikacijama za energetske, telekomunikacione i specijalne kablove, DOW™ Wire & Cable stvara posebnu vrednost za svoje kupce širom sveta koji proizvode žice i kablove, tako što ih snabdeva materijalima i rešenjima za kompaunde iza kojih stoji temeljno istraživanje, razvoj proizvoda, inženjerska i tržišna ekspertiza.

DOW-ovi proizvodi za kablove zasnivaju se na poliolefinu – kao LDPE (i kopolimeri LDPE-a), LLDPE, HDPE i PP.

Resinex upošljava predan prodajni tim za industriju žice i kablova u Evropi, Grčkoj i Rusiji, i ekskluzivno zastupa materijale Dow Chemicals za žice i kablove pod dve glavne trgovačke marke:

 • DOW™ Wire & Cable – poslovna jedinica kompanije The Dow Chemical Company (Dow), vodeći je globalni dobavljač proizvoda, tehnologije, rešenja i ekspertize na koje industrija energetike može da se osloni u pogledu pouzdanosti, dugovečnosti, efikasnosti, lake instalacije i zaštite u prenosu, distribuciji i potrošnji energije, glasa i podataka.
 • DOW ENDURANCE™ – porodica poluprovodničkih i izolacionih materijala za srednji napon (MV), visoki napon (HV) i izuzetno visoki napon (EHV).

Navedeni DOW™ brendovi sastoje se od visokokvalitetnih obložnih, poluprovodničkih i izolacionih proizvoda za upotrebu u:

 • Energetici (izuzetno visoki napon, visoki napon, srednji napon i niski napon)
 • Distribucija “zelene” energije
 • Telekomunikacije
 • Posebne aplikacije
  • Građevinarstvo
  • Lična elektronika i uređaji
  • Transport