Resinex internet stranica koristi „kolačiće“ i slične tehnologije da bismo lakše razumeli koji Vas proizvodi interesuju, kako bi smo Vam lično obezbedili detaljinije informacije. Korišćenjem Resinex internet stranice, Vi ste se saglasili sa našom upotrebom „kolačića“. Naučite više o korišćenju „kolačića“ i kako da upravljate njima

LCP - Polimeri tečnih kristala

LCP, polimeri tečnih kristala, jesu porodica materijala visokih performansi sa jedinstvenom strukturom i dugim, krutim, štapićastim visoko orijentisanim molekulima. Na svojstva LCP-a utiče njihova struktura tečnih kristala. Štapićasti molekuli su orijentisani u smeru toka za vreme ubrizgavanja ili ekstruzije.

Ova jedinstvena molekularna struktura ima za rezultat nekoliko izuzetnih svojstava LCP-a (polimera tečnih kristala):

 • Izvanredno stabilne i precizne dimenzije
 • Veoma visoku hemijsku otpornost
 • Izuzetnu otpornost na temperaturu delova sa veoma tankim zidovima
 • Veliku krutost čak i u aplikacijama sa veoma tankim zidovima
 • Niski koeficijent širenja na toploti
 • Inherentnu nezapaljivost

LCP (Polimeri tečnih kristala) omogućavaju superbrze cikluse ubrizgavanja, naročito u tankim odeljcima, usled svoje jedinstvene strukture.

LCP često nadmašuje keramiku ili termoset u složenim aplikacijama sa tankim zidovima koje zahtevaju superiorne performanse u pogledu uticaja toplote. Delovi izrađeni od LCP-a pokazuju veoma visoku dimenzionu stabilnost čak i kada se zagreju do 200 - 250°C. Temperatura odbijanja toplote (HDT) nekih tipova LCP-a (polimera tečnih kristala) doseže i do 300°C.

LCP (polimeri tečnih kristala) mogu se dobiti:

 • Nepunjeni
 • Ojačani staklenim vlaknom
 • Ojačani ugljeničnim vlaknom
 • Kompaundirani mineralima
 • sa kombinacijama punila/vlakana
 • Kompaundirani grafitom

LCP se obično bira za specifične primene ili specifični tržišni sektor na osnovu njegovih ključnih svojstava.

Tipične primene LCP-a:

 • Razne elektronske i električne komponente
 • Aplikacije u osvetljenju
 • Strukture barijera za gorivo i gas
 • Senzori
 • Posude za pećnice
 • Zamena za nerđajući čelik u medicinskim uređajima