Resinex internet stranica koristi „kolačiće“ i slične tehnologije da bismo lakše razumeli koji Vas proizvodi interesuju, kako bi smo Vam lično obezbedili detaljinije informacije. Korišćenjem Resinex internet stranice, Vi ste se saglasili sa našom upotrebom „kolačića“. Naučite više o korišćenju „kolačića“ i kako da upravljate njima

PA (PA 6, PA 6.6, PA 11, PA 12) - Poliamid

Poliamidi su polimeri dugih lanaca sa jedinicama amida (N-H-C=O). Ovi polimeri se dobijaju polimerizacijom kiseline amidom odn. poliamid 6.6 (PA 66) se dobija reakcijom jantarne kiseline sa heksametilenedijaminom.

Poliamid 6 ili najlon 6 (PA 6) je razvijen 1952, dok je poliamid 66 ili najlon 66 (PA 66) proizveden već 1935. godine u Diponu.

Poliamidi spadaju među porodice polimera sa najširom primenom, u okviru polimera za inženjering usled odlične ravnoteže između performansi i cene.

Tipična hemijska struktura poliamida.

2 glavna tipa poliamida su:

 • Poliamid 6 (PA 6)
 • Poliamid 6.6 (PA 66)

Ali modifikacijom hemijskih struktura (dužine lanaca i hemijske organizacije), dobija se još nekoliko drugih porodica poliamida kao što su:

 • Poliamid 11 (PA 11) i poliamid 12 (PA 12)
 • Poliamid 4.6
 • Poliamid 6.10, 6.12, 10.10

Poliamid 11 (PA 11) je jedinstveni poliamid visokih performansi koji se proizvodi iz obnovljivog izvora – ricinusovog ulja. Koristi se u širokom opsegu aplikacija zahvaljujući izuzetnim svojstvima koja su slična svojstvima poliamida 12 (PA 12): odličnoj hemijskoj i toplotnoj otpornosti, visokoj dimenzionoj stabilnosti i niskoj gustini.

Poliamidi (PA 6, PA 6.6 i drugi) se obično koriste u mnogim aplikacijama zbog njihove ekstremne dugotrajnosti i snage.

Glavne karakteristike poliamida su:

 • Otpornost na starenje usled visokih temperatura i tokom dugih vremenskih perioda.
 • Velika snaga i krutost.
 • Funkcionalna tvrdoća čak i pri niskim temperaturama.
 • Visoka protočnost za lako punjenje kalupa.
 • Inherentna otpornost na zapaljenje.
 • Odlična dielektrična svojstva.
 • Dobra otpornost na abraziju.
 • Izvanredna hemijska otpornost.
 • Visoka barijera/otpornost na hemijski benzin, mast ili aromatične materijale.
 • Visoka barijera za kiseonik.
 • Apsorpcija vode.
 • Odličan odnos između cene i performansi.

Glavne aplikacije PA 6, PA 66 i drugih tipova poliamida su:

 • U automobilskoj industriji
  • Za vazduh-gorivo: ulazi za vazduh
  • Za pogonske komponente: menjači, kvačila, zatezači lanaca
  • Za poklopce: poklopci motora
  • Za vazdušne vodove dobijene duvanjem
  • Enterijer: posude za vazdušne jastuke
  • Eksterijer: Prednje resetkaste maske, ručice na vratima, radkapne, ogledala
 • Elektrika i elektronika
  • Distribucija struje: Razvodni uređaji niskog napona
  • Konektori: Industrijski CEE konektori, završni blokovi
  • Električne komponente: Prekidači
 • Opšta primena
  • Motorni alat: Kućišta i unutrašnji delovi
  • Sportovi: vezivanje skija, roleri
  • Železnica: železničke podloške
  • Točkići
  • Nameštaj: razne aplikacije
  • Morski cevovodi
  • Folije za pakovanje