Resinex internet stranica koristi „kolačiće“ i slične tehnologije da bismo lakše razumeli koji Vas proizvodi interesuju, kako bi smo Vam lično obezbedili detaljinije informacije. Korišćenjem Resinex internet stranice, Vi ste se saglasili sa našom upotrebom „kolačića“. Naučite više o korišćenju „kolačića“ i kako da upravljate njima

PE - Polietilen

Polietilen (PE) je jedan od najčešće korišćenih plastičnih materijala u svetu i ima ogromnu primenu u raznim industrijama, segmentima i aplikacijama. PE omogućava da se hrana pakuje ekonomično sa produženim rokom trajanja, da se hemikalije bezbedno transportuju i distribuiraju, da čista voda dolazi do svih slojeva stanovništva, da se nova kola štite od ogrebotina i ima još bezbroj drugih primena u našem svakodnevnom životu.

Hemijska formula polietilena.

Polietilen (PE) karakterišu mnoge porodice i osobine proizvoda zajedno sa veoma širokim opsegom krajnje svrhe i upotrebe.

Asortiman polietilena proteže se od standardnih tipova do specijalizovanih i funkcionalizovanih PE.

LDPE (Polietilen niske gustine) koji se prozvodi pomoću tubularne ili autoklav tehnologije može se dobiti u standardnim (0.918-0.925 g/cc) i srednjim gustinama (0.930-0.940 g/cc) zajedno sa veoma niskim nivoima gela. LDPE nudi tipove visoke produktivnosti za sve tehnologije ekstruzije i ubrizgavanja i može ispuniti i standarde za ishranu i farmaciju.

LLDPE (Linearni Polietilen niske gustine) C8 Okten, C6 Heksen, i C4 Buten. LLDPE se mogu dobiti u višim gustinama (do 0.941 g/cc) pa do veoma niske gustine PE (0.905 g/cc). LLDPE (Linearni Polietilen niske gustine) se koristi u ekstruziji, duvanom filmu, roto- tehnologiji, brizganjem za ambalažu, kod zamrznute hrane, cevi za podno grejanje, streč filma, kozmetike, farmaceutskih tuba itd.

HDPE (Polietilen visoke gustine); bimodalni i unimodalni za duvani film, tehnologiju duvanja, ubrizgavanje ili druge ekstruzione procese. HDPE tipovi mogu se dobiti sa UV-stabilizacijom, i certifikatima koji ispunjavaju standarde UN za posude za hemikalije dobijene duvanjem.

Plastomeri služe za modifikaciju PE ili PP kako bi se pojačala svojstva poput zaptivanja, udara ili mekoće. Plastomeri nude široki opseg tipova, gustina i komonomere (polimer sa Etilen- Okten ili Buten osnovom).

Funkcionalni polimeri kao što su EEA, EAA, MAH stvaraju adheziju sa drugim polimerima poput EVOH ili poliamidnih slojeva barijera u procesu ekstruzije. Ovi lepkovi stvaraju jaku i pouzdanu vezu i sa drugim supstratima u procesima koekstruzije. EAA se može koristiti i u disperzijama sa vodenom bazom ili vrelim topljenjem (pored poliolefinskog lepka na bazi metalocena).

EVA za primenu u peni, ekstruziji ili lepkovima.

Polietilen se može podeliti u tri grupe:

 • Standardni polietilen
  • LDPE – Polietilen niske gustine
  • HDPE – Polietilen visoke gustine
  • MDPE – Polietilen srednje gustine
  • LLDPE Buten C4 – Linearni polietilen niske gustine
 • Polietilen visokih performansi
  • LLDPE Okten C8 – Linearni polietilen niske gustine
  • LLDPE Heksen C6 – Linearni polietilen niske gustine
  • VLDPE Okten C8 – Polietilen veoma niske gustine
  • VLDPE Heksen C6 – Polietilen veoma niske gustine
  • mLLDPE Okten C8 – Metalocenski linearni polietilen niske gustine
 • Specijalni i funkcionalni polietilen
  • EEA – Etilen etil akrilat
  • EAA - Etilen akrilna kiselina
  • MAH – Anhidrid maleinske kiseline
  • EVA – Etilen vinil acetat
  • Plastomeri i elastomeri (na bazi etilena, propilena)

Tipične aplikacije za standardne polietilenske tipove jesu:

 • Kese za samoposlugu
 • Folije za pakovanje
 • Industrjski filmovi
 • Opšta ambalaža
 • Nosioci masterbača
 • Poklopci
 • Sanduci

Tipične aplikacije tipova polietilena s visokim performansama jesu:

 • Filmovi za plastifikaciju
 • Zaptivne mase
 • Prijanjajuće streč folije
 • Ambalaža za zamrznutu hranu
 • Cevi za podno grejanje
 • Rezervoari za naftu
 • Kozmetičke tube

Tipične aplikacije specijalnih i funkcionalnih tipova polietilena jesu:

 • Lepkovi za barijerne slojeve u folijama za hranu
 • Jaki zaptivni slojevi za brze linije za pakovanje
 • Za Papirni i aluminijumski coating
 • Jaki lepkovi