Resinex internet stranica koristi „kolačiće“ i slične tehnologije da bismo lakše razumeli koji Vas proizvodi interesuju, kako bi smo Vam lično obezbedili detaljinije informacije. Korišćenjem Resinex internet stranice, Vi ste se saglasili sa našom upotrebom „kolačića“. Naučite više o korišćenju „kolačića“ i kako da upravljate njima

PVDF – Poliviniliden fluorid

PVDF (poliviniliden fluorid, ili poliviniliden difluorid) je specijalni termoplastični fluoropolimer koji je veoma inertan. PVDF se dobija polimerizacijom viniliden difluorida.

PVDF materijali se nude kao granule za laku preradu u kompaundingu, kalupljenju i ekstruziji kao standardni termoplastični polimeri i kao fini prah za pravljenje rastvora, preradu pomoćnih aditiva i roto obradu.

Delovi proizvedeni od PVDF-a brizganjem ili ekstruzijom obično se koriste za dugoročnu manipulaciju agresivnim hemikalijama. PVDF je hemijski otporan na halogene (hlor, brom, fluor, jod) i jake kiseline čak i pri visokim temperaturama. Kao obloga za žicu, PVDF materijal se može koristiti pri radnim temperaturama do 175°C sa inherentnim svojstvima nezapaljivosti.

Arkema je najveći proizvođač [b]PVDF-a u svetu. Proizvodni pogoni su locirani u SAD, Francuskoj i Kini. Arkema proizvodi homopolimerne i kopolimerne tipove pod brendovima Kynar® i Kynar Flex®.

Proizvodnja Kynar® poliviniliden fluorida (PVDF) započela je 1965. kako bi služio u aplikacijama za manipulaciju hemikalijama, izolaciju žica i oblaganje. Kynar® PVDF je postao materijal izbora za mnoge aplikacije visokih performansi.

Kynar Flex® PVDF je komercijalizovan u 80-im godinama kao materijal sa sličnim performansama kao kod Kynar-a® ali sa uvećanom fleksibilnošću za ispunjenje potreba novih aplikacija.

Glavna svojstva PVDF-a

  • Laka prerada kao kod standardnih termoplastičnih polimera
  • Visoka hemijska otpornost čak i pri visokim temperaturama
  • Inherentna nezapaljivost
  • Izuzetna UV i radijaciona stabilnost
  • Veoma slabo mikrobiološko vezivanje
  • Otpornost na abraziju

Pomenuta svojstva omogućuju da se PVDF koristi za sledeće aplikacije:

  • Brizganje: PVDF je podoban za pravljenje delova koji se koriste u hemijskim i nuklearnim industrijama, farmaceutskoj, industriji hrane i pića, elektroindustriji i automobilskoj industriji.
  • Cevaste aplikacije: PVDF se koristi u jednoslojnim i višeslojnim konstrukcijama u farmaceutici, industriji pića, hemijskoj i industriji manipulacije gorivom.
  • Premazi: PVDF je izuzetan materijal za razne vrste premaza. Različiti tipovi su pogodni za disperziju, rastvaranje, i metode premazivanja sprejom. Posledica su finiši podobni za arhitektonske, automobilske, industrijske, farmaceutske i poluprovodničke aplikacije.
  • Pomoć pri preradi polimera: Aditivi zasnovani na PVDF-u projektovani da pomognu u procesima ekstruzije termoplastičnih materijala. PVDF PPA može da se koristi za duvani film, liveni film, duvanje, oblaganje žica i kablova, ekstruziju cevi i tuba, i procese ekstrudiranih vlakana.
Nudimo: