Resinex internet stranica koristi „kolačiće“ i slične tehnologije da bismo lakše razumeli koji Vas proizvodi interesuju, kako bi smo Vam lično obezbedili detaljinije informacije. Korišćenjem Resinex internet stranice, Vi ste se saglasili sa našom upotrebom „kolačića“. Naučite više o korišćenju „kolačića“ i kako da upravljate njima
Sabic IP

Sabic Innovative Plastics

Poreklo Sabic IP može se pratiti sve do Tomasa Edisona koji je 1878. osnovao firmu Electric Light Company. Godine 1892, ona se spojila sa firmom Houston Electric Company i tako je nastala kompanija General Electric (GE).

General Electric je bio glavni igrač u otkriću novih polimera tokom 20. veka sa materijalima kao što je fenolna smola 1910. GE je još 1930. formirao odsek za polimere.

Dr Danijel Foks je 1953, u istoj nedelji kada je Bajer ustvrdio isto to, otkrio polikarbonatni materijal koji se prodavao kao Lexan od 1958 nadalje. PPO (Noryl) je bio sledeći 1956, a tokom godina nekoliko specijalizovanih materijala i materijala za inženjering stvoreno je i pridodato asortimanu, među kojima i Ultem i Xenoy. Iako je sada u vlasništvu Sabic-a, ova kultura otkrića i istraživanja i dalje je veoma prisutna. Novi tipovi i nove oblasti za primenu još su prioritet za Sabic.

GE je prodao svoj ogranak za plastiku Sabic-u 2007, za 11,6 milijardi dolara.

Sabic (Saudi Basic Industries Corporation) danas posluje u više od 40 zemalja i ima globalnu radnu snagu od preko 40.000 zaposlenih sa aktivom vrednom 88 milijardi dolara.

Kao i Sabic IP, Sabic ima i Sabic Polyolefins, firmu koja je treći po veličini proizvođač polietilena i četvrti po veličini proizvođač polipropilena na svetu.

Sabic Innovative Plastics danas ima 10 glavnih porodica proizvoda; one obuhvataju Lexan, Noryl, Valox, Cycolac, Ultem, Siltem, Extem, Xenoy, Xylex i Geloy. Njih dopunjava puni asortiman LNP materijala: Colorcomp, LNP Faradex, Konduit, Lubricomp, Lubriloy, Statkon, Statloy Thermocomp i Verton.

Postoje desetine hiljada različitih tipova, boja i aditivnih paketa uz asortiman firme Sabic IP. Naša ekspertiza zajedno sa ekspertizom firme Sabic Innovative Plastics može vam pomoći da odaberete one koji odgovaraju vašoj aplikaciji.

Sabic Innovative Plastics (Sabic IP) je nedavno otvorio novo postrojenje Ultem u Španiji, sa kapacitetom od 18.000 tona, i novu fabriku polikarbonata u Saudijskoj Arabiji s kapacitetom od 250.000 tona. Ovo daje kompaniji Sabic IP kapacitet od preko 750.000 tona samo u polikarbonatima. Postoje planovi za otvaranje novih pogona u nastupajućim godinama.

Resinex UK Limited i Sabic IP (ranije GE Plastics) tesno sarađuju od 1986. Resinex je danas jedini ovlašćeni zvanični distributer proizvoda Sabic IP u Velikoj Britaniji i Irskoj. Ovaj savez omogućava punu podršku firme Sabic IP kroz kanal za snabdevanje Resinex-a. Mi možemo dati sve podatke o ispunjavanju zahteva, certifikate i komercijalne informacije brzo i efikasno zajedno sa tehničkom podrškom direktno od firme Sabic IP.

Sabic IP ima najsavremenija postrojenja za istraživanje i razvoj na nekoliko lokacija širom globusa. Resinex veoma tesno sarađuje sa ključnim osobljem u firmi Sabic IP u Evropi. Možemo iskoristiti tu interakciju kako bismo pomogli u projektovanju alata i delova, kao i u preporukama pojedinih materijala.

Sabic Innovative Plastics (Sabic IP) je takođe veoma svestan svog globalnog uticaja u emisijama ugljenika i radi na smanjenju energije, utroška vode i intenziteta ugljenika. Prioritet mu je potraga za novim i inovativnim samoodrživim materijalima.