Resinex internet stranica koristi „kolačiće“ i slične tehnologije da bismo lakše razumeli koji Vas proizvodi interesuju, kako bi smo Vam lično obezbedili detaljinije informacije. Korišćenjem Resinex internet stranice, Vi ste se saglasili sa našom upotrebom „kolačića“. Naučite više o korišćenju „kolačića“ i kako da upravljate njima

SIPCHEM kompanija (International Polymers Company) proizvodi EVA proizvode u svojoj novoj fabrici u Al-Džubailu (Saudijska Arabija). Licenca je od kompanije ExxonMobil za proizvodnju velikog broja različitih tubular EVA proizvoda za filmove namenjene ambalaži, peni, za žice i kablove, kao i za druge primene.

RESINEX širom Evrope nudi tipove od 4,5 do 22% VA Sipchem EVA kao sastavni deo svog strukturnog prodajnog pristupa tržišnim segmentima.

Osnovana 1999. godine, Saudi International Petrochemical Company (Sipchem) proizvodi i prodaje metanol, butanediol, tetrahidrofuran, sirćetnu kiselinu, sirćetni anhidrid, vinil acetat monomer, kao i ugljen-monoksid u više svojih postrojenja.

Sipchem je kotiran na Saudijskoj berzi hartija od vrednosti od 2006. Sipchem opslužuje  svoje kupce u građevinskoj, automobilskoj, farmaceutskoj industriji kao i u industrijama rastvarača, elektronike, polimera i zaštitnih premaza i time doprinosi kvalitetnijem životu ljudi širom sveta.

Posle uspeha postignutog u protekloj deceniji, Sipchem nastavlja sa svojim napredovanjem tako što pokreće nekoliko projekata prerade sa ciljem proizvodnje EVA (etilen vinil acetata), LDPE (polietilena niske gustine), etil acetata, butil acetata, polietilena podobnog za ukrštanje i poluprovodničkog materijala, počevši  od 2014. godine.