Resinex internet stranica koristi „kolačiće“ i slične tehnologije da bismo lakše razumeli koji Vas proizvodi interesuju, kako bi smo Vam lično obezbedili detaljinije informacije. Korišćenjem Resinex internet stranice, Vi ste se saglasili sa našom upotrebom „kolačića“. Naučite više o korišćenju „kolačića“ i kako da upravljate njima

PA6 AKULON®

Proizvođač: DSM
Tip polimera PA 6

Akulon poliamidni materijali daju najveću vrednost među materijalima za inženjersku primenu.

Za brizgane delove, nude odličnu ravnotežu između lakog projektovanja i prerade s izvanrednim mehaničkim svojstvima u širokom opsegu temperatura i u različitim radnim okruženjima.

U ekstruziji, tvrdoća, otpornost i preradivost Akulona® postavljaju tržišne standarde.

Opšte informacije

Koristi od Akulona® PA6:

 • Velika krutost i snaga pri povišenim temperaturama
 • Tvrdoća pri niskim temperaturama
 • Odlična otpornost na toplotno naprezanje materijala
 • Veoma dobra otpornost na abraziju i habanje
 • Hemijska otpornost
 • Odličan površinski izgled, naročito u punjenim i ojačanim verzijama, u poređenju sa uporedivim verzijama PA66
 • Odlična snaga vara posle ultrazvučnog varenja

Mehanička svojstva PA6 Akulona®

Akulon® poliamidi predstavljaju najsvestranije profile sa zaokruženim svojstvima u poređenju sa svakom plastikom za inženjerske namene. To je idealan materijal za aplikacije visokih performansi. Robusnost, krutost i sposobnosti pri visokim temperaturama čine ga izuzetno pogodnim za automobilske, električne i zahtevne mašinske aplikacije.

Velika krutost i snaga

Pri povišenim temperaturama iznad 100°C Akulon® zadržava dobru krutost i snagu. Iako krutost Akulona® oštro opada oko temperature ostakljivanja (Tg), izvanredna krutost se i dalje zadržava tik do ispod tačke topljenja polimera, što olakšava projektovanje kritičnih delova.

Krutost spram HDT materijala PA6 ili PA66

Za svaki tip materijala (nepunjen, punjen mineralom ili staklom) performanse ova dva polimera pokazuju malo ili nimalo razlika sve do HDT nivoa PA6. Kada dolazi do kratkoročnog izlaganja temperaturama koje prelaze 200°C, treba koristiti PA66. U drugim slučajevima, PA6 je bolja i ekonomičnija opcija usled bolje dugoročne otpornosti na temperaturu, veće snage vara te stoga i višeg pritiska pucanja posle ultrazvučnog zavarivanja, njegovog mnogo boljeg površinskog izgleda i drugih prednosti u preradi.

Deformacija

Akulon® nudi superiornu otpornost na deformacije ojačanih tipova, čak i pri povećanim temperaturama. Zadržava dimenzionalni integritet delova vremenom čak i pod velikim opterećenjima.

Tvrdoća

Akulon® nudi izuzetnu otpornost, čak i pri nultoj vlazi, na udar i šok, sve do temperatura od -20°C (-4°F). Zbog toga su poliamidi poželjniji od svih drugih vrsta plastike za inženjering. Pri veoma niskim temperaturama (- 40°C ili -40°F), modusi loma postaju krti i delovi se mogu slomiti pod udarom. Stoga su za bezbednosno kritične primene na raspolaganju tipovi modifikovani na udar u porodici proizvoda Akulon® koji nude duktilnu, te tako i loma lišenu otpotnost sve do ekstremno niskih temperatura. •

Visoko istezanje kod loma

Akulon® se može projektovati tako da ima elastične šarke i snap-fit spojeve tako da može primati umetke posle liva sa veoma smanjenim rizikom od pucanja.

Zamor materijala

Akulon® ojačan staklenim vlaknima iskazuje superiornu otpornost na zamor materijala i trpi dinamične uslove opterećenja i vibracije bolje od drugih vrsta plastike za inženjering.

Asortiman

Asortiman Akulon® poliamida 6

Asortiman Akulon® pokriva sve moguće primene sa tipovima prikladnim za sve tehnike prerade; ekstruziju, brizganje i duvanje.

Pojedine ponude tipova i kodovi za sve tipove proizvoda mogu varirati od regiona do regiona. Proverite u bazi podataka proizvoda koji su tačno opisi i raspoloživost u vašoj oblasti. Koristite dugme za pretragu u bazi podataka po unosu reči Akulon® u polje za naziv.

Akulon® PA6 asortiman za ekstruziju

 • Filmski tipovi
 • Akulon® XP modifikovani reološki koekstruzioni tipovi
 • Tipovi sa visokim viskozitetom za poluproizvode i oblike za dalju preradu
 • Tipovi srednjeg viskoziteta za izradu cevi i monofilamenata

Standardni Akulon® PA6 asortiman za brizganjem

 • Brizganje bez punila
  • Nukleirani
  • Nukleirani i toplotno stabilizovani
  • Modifikovani na udar; tvrđi tipovi projektovani specijalno za primenu na niskim temperaturama
  • Tipovi velike molekulske težine za primene otporne na habanje
 • Staklom ojačani tipovi za brizganje
  • Standardni punjeni staklom: 30-50% GF
  • Toplotno stabilizovani tj. za primenu u automobilskoj industriji: 30-40%
  • Modifikovani na udar za tvrdoću i niske temperature: 15-40% GF
  • UV stabilizovani: 30% GF
  • Tipovi za visok pritisak rasprskavanja / snagu vara: 30% GF toplotno stabilizovani
 • Mineralno ojačani za bolju dimenzionalnu stabilnost kod ubrizgavanja
  • 30% mineralni, toplotno stabilizovani
  • Mineralno/stakleni hibridi za sveukupnu stabilnosti i snagu: 30-40% punjeni

Asortiman Akulon® za duvanje

 • Punjeni, toplotno stabilizovani
 • Ojačani staklom: 15-20% GF

Nezapaljivi PA6 Akulon® asortiman

 • Nepunjeni tip bez halogena
 • Tipovi ojačani staklom bez halogena, za žareću žicu
 • Tipovi punjeni mineralima, bez halogena, za žareću žicu na bazi halogenska

Pregled podataka

Učitava se, molimo sačekajte