Resinex internet stranica koristi „kolačiće“ i slične tehnologije da bismo lakše razumeli koji Vas proizvodi interesuju, kako bi smo Vam lično obezbedili detaljinije informacije. Korišćenjem Resinex internet stranice, Vi ste se saglasili sa našom upotrebom „kolačića“. Naučite više o korišćenju „kolačića“ i kako da upravljate njima

AMPLIFY™

Proizvođač: Dow
Tip polimera EEA, gr-MAH, Ionomers

Amplify™ POP predstavlja više svestranih polimera koji nude tvrdoću pri niskoj temperaturi, visoku termicku stabilnost, izuzetnu adheziju na različite vrste površina, laku preradu i indekse topljenja podobne za višeslojne strukture.

Opšte informacije

Porodica AMPLIFY™ funkcionalnih polimera sastoji se od četiri grupe proizvoda:

  • AMPLIFY™ EA funkcionalni polimeri – ovi polimeri su etilen-etil akrilatni (EEA) kopolimeri.
  • AMPLIFY™ GR funkcionalni polimeri – ovi jedinstveni polimeri su poliolefini graftirani maleinskim anhidridom (MAH).
  • AMPLIFY™ IO funkcionalni polimeri – ovi novi jonomeri su modifikovani kopolimeri etilen akrilne kiseline i trenutno se mogu nabaviti u natrijumskim i cink tipovima.
  • AMPLIFY™ TY funkcionalni polimeri - ovi polimeri su specijalno projektovani kao vezivni sloj u aplikacijama za pakovanje.

RESINEX i DOW obezbeđuju tehicka rešenja na polju specijalnih filmova za pakovanje hrane sa superiornim mogućnostima pružanja tehničkih usluga.

Bez obzira na opseg primene, značajno partnerstvo RESINEX-a, DOW-a i vas kao kupca obezbediće najekonomičnije, najodrživije, najprofitabilnije i najefikasnije rešenje u vašoj zemlji, na vašem tržištu, u vašoj primeni.

Asortiman

Porodica funkcionalnih polimera AMPLIFY™ sastoji se od četiri grupe proizvoda:

AMPLIFY™ IO funkcionalni polimeri

Ovi jedinstveni jonomeri kopolimera etilen akrilne kiseline projektovani su tako da nude performanse slične performansama drugih jonomera prisutnih na tržištu.

AMPLIFY™ IO funkcionalni polimeri se trenutno nude u natrijumskim i cink tipovima koji su podobni za upotrebu u raznovrsnim aplikacijama ( kao sloj za zavarivanjenje ili kao vezivni sloj filmova) pakovanje u industriji hrane (piće, mlečni proizvodi i sir, meso i živina, konditorskih proizvoda), filmovi za pakovanje medicinskih proizvoda i robe široke potrošnje, livenu trajnu robu kod koje je kritična tvrdoća i otpornost na grebanje i prljanje (npr. loptice za golf), modifikatore najlona za otpornost na udar gde je važna optika.

AMPLIFY™ EA funkcionalni polimeri

AMPLIFY™ EA funkcionalni polimeri kombinuju odličnu tvrdoću, termostabilnost, prihvatanje punila, adheziju, fleksibilnost, i druga svojstva u širokom rasponu servisnih temperatura. Rezultat toga je da ovi lako preradivi etilen etil akrilatni (EEA) kopolimeri mogu nuditi uvećanu vrednost raznovrsnim aplikacijama, uključujuči modifikaciju polimera, termicku film-laminaciju, lepljenje, ekstruziju profila i cevi, nosioce boja i aditiva, lepkove i veziva.

AMPLIFY™ EA daje funkcionalnu adheziju za poliolefine, metal, celulozu, poliester, polikarbonat, polivinilidien hlorid (PVDC), staklo, foliju, i druge polarne i nepolarne podloge.

AMPLIFY™ GR funkcionalni polimeri

Tri ključne osobine doprinose da se ovi poliolefini graftovani maleinskim anhidridom (MAH) ističu među ostalima. AMPLIFY™ GR polimeri nude izuzetno prianjanje/lepnjenje uz metal, polietilen tereftalat (PET), polikarbonat, staklo, foliju, celulozu, i poliolefine. Nudi se u koncentratima koji se mogu koristiti kao modifikatori u drugim sistemima; takođe se nudi u formulisanim verzijama sa širokim rasponom rešenja za mnoštvo aplikacija.

S moćnim adhezivnim svojstvima, stabilnošću pri širokom rasponu temperatura, i još toga, AMPLIFY™ funkcionalni polimeri mogu ponuditi dodatnu vrednost aplikacijama kao što su smese i mešavine – uključujući modifikaciju polimera, lepkove, ekstruziju profila, ekstruziono oblaganje, oblaganje termoplastičnim prahom.

AMPLIFY™ TY funkcionalni polimeri

AMPLIFY™ TY funkcionalni polimeri predstavljaju iscrpan asortiman smola za lepljenje ambalaže namenjenih sofisticiranim višeslojnim filmovima za pakovanje hrane i značajno proširuju postojeću porodicu AMPLIFY™ funkcionalnih polimera. Mogu se koristiti u širokom rasponu aplikacija za hermetično (barijerno) pakovanje, naročito u pakovanju hrane i specijalnih proizvoda. Ova industrijska potreba otvorila je vrata za primenu barijera kao što su EVOH, poliamid ili druge strukture podloge kojima treba efikasno lepljenje. AMPLIFY™ TY asortiman nudi proizvode za lepljenje slojeva projektovane da drže ambalažu skupa za vreme procesa poput vrućeg punjenja, hlađenja, otpreme, izlaganja i korišćenja od strane potrošača.

AMPLIFY™ TY funkcionalni polimeri projektovani su da prijanjaju uz materijale kako bi pomogli da se poboljšaju sveukupne performanse pakovanja. Asortiman obuhvata komercijalne proizvode za filmske strukture zasnovane na polietilenu i polistirenu, i razvojne tipove za filmske strukture na bazi polipropilena. U toku je i istraživanje koje treba da dovede do novih mogućnosti za filmske strukture barijera na bazi polietilen tereftalata (PET).

Pregled podataka

Učitava se, molimo sačekajte

Forma kontakta