Resinex internet stranica koristi „kolačiće“ i slične tehnologije da bismo lakše razumeli koji Vas proizvodi interesuju, kako bi smo Vam lično obezbedili detaljinije informacije. Korišćenjem Resinex internet stranice, Vi ste se saglasili sa našom upotrebom „kolačića“. Naučite više o korišćenju „kolačića“ i kako da upravljate njima

ARNITE® PBT i PET

Proizvođač: DSM
Tip polimera PBT, PET

Arnite® (PBT, PET, i mešavine) jesu plastični materijali za inženjering visokih performansi, koji kombinuju veliku snagu i krutost s odličnim karakteristikama prerade.

Zahvaljujući tome, Arnite® PBT i PET su materijali podobni za širok opseg primene u automobilskoj, industriji električnih uređaja i elektronije, proizvodnji kućnih aparata i industrijske opreme.

Opšte informacije

Ključne osobine materijala Arnite® PBT i PET:

 • Izuzetno nisko apsorbovanje vode
  • Izuzetna dimenzionalna stabilnost
  • Velika snaga i krutost, isto tako u ambijentalnim uslovima
 • Veoma dobra otpornost na toplotu i toplotno starenje
 • Odlična električna svojstva
 • Odlična stabilnost boja
 • Dobar površinski sjaj
 • Odlična otpornost na hemijski napad
 • Odlična svojstva kod habanja

Mehaničke osobine

Arnite® PBT smese imaju mehaničke osobine veoma uporedice s osobinama smesa PA6 u suvom stanju. Međutim, posle podvrgavanja ambijentalnim uslovima Arnite® PBT zadržava čvrstinu, dok je krutost PA6 veoma umanjena usled velikog upijanja vode.

Dimenzionalna stabilnost

Smese Arnite® PBT i PET ispoljavaju veoma malu apsorpciju vlage, zbog čega su idealne za one delove koji zahtevaju veliku dimenzionalnu preciznost tokom životnog veka takvog dela. PBT smese apsorbuju daleko manje od 0,5% vode u periodu od nekoliko hiljada sati u ambijentalnim uslovima.

Dugoročna svojstva

Poliesteri imaju odličnu termičku i oksidacionu stabilnost pri visokim temperaturama. UL RTI spisak temperatura za stalno korišćenje navodi uglavnom raspon od 130-140°C za većinu tipova. Za PET se čak i vrednosti od 150°C mogu naći za RTI za električne aplikacije.

Pored toga, na raspolaganju su i specijalni tipovi stabilizovani na UV zračenje, sa odličnom otpornošću na spoljne uslove i atmosferske prilike.

Električna svojstva

Termoplastični poliesteri Arnite® imaju odlična električna svojstva, čak i na povišenim temperaturama. Generalno će dielektrična snaga biti veća nego kod poliamida. Indeks praćenja CTI je > 600 V za nepunjene ne-FR tipove, i generalno > 400 V za tipove ojačane staklenim vlaknima. Čak i kod vatrootpornih tipova, mogu se dobiti CTI vrednosti iznad 400 V. Poliesteri odlično zadržavaju električna svojstva, čak i pri visokim temperaturama i u vlažnim uslovima.

Aplikacije

Ključne aplikacije PBT i PET Arnite®

Automobilske aplikacije

Arnite® se uspešno koristi u mnogim aplikacijama u automobilskoj inustriji. Smese Arnite® se trenutno primenjuju u sledećim aplikacijama.

 • Poklopci elektromotora
 • Kućišta menjača
 • Kutije za osigurače i releji
 • Senzori
 • Tela i nosači reflektora farova
 • Konektori
 • Kalemovi za paljenje

Električne i elektronske aplikacije

U industriji električni i elektronskih uređaha (E/E) Arnite® je uspešno primenjivan, između ostalog, i u sledećim aplikacijama i na krajnjim tržištima:

 • Osvetljenje
 • Konektori
 • Prekidači
 • Strujni uređaji
 • Kućišta kondenzatora
 • Kalemovi i releji

Asortiman

Arnite® PET asortiman
Ojačanje (staklenim vlaknima)020%30-35%50%
Osnovni asortiman
Ekstruzija A06 101      
  A06 700      
Ne-FR, Iiv duvanjem A04 900   AV2 372 AV2 390
      AV2 370 /B  
Vatrootporni (V-0 na 1.5 mm)     AV2 360 S  
FR (V-0 na 0.4 mm)     AV2 365 SN  
Usavršeni tipovi
Stroge dimenzionalne tolerancije     AV2 370 XT AV2 390 XT
Niska emisija gasova   AV2 340 XL AV2 370 XL AV2 390 XL
Ekstruzija (veoma visok viskozitet) A08 100      
Arnite® PBT asortiman
Ojačanje (staklenim vlaknima)020%30%50%
Standardni tipovi
Neotporni na vatru, ubrizgavanje T06 202 TV4 240 TV4 261 TV4 290
Vatrootporni (V-0 at 1.5 mm)   TV4 240 S TV4 260 S  
Vatrootporni (V-0 at 0.8 mm) T06 200 SNF   TV4 261 SF  
Vatrootporni(V-0 at 0.4 mm)     TV4 260 SXF  
Specijalni tipovi
Tipovi sa višim viskozitetom T08 200 TV6 240 TV8 260  
Visoki sjaj / Nisko izvitoperavanje   TV4 441 TV4 461 TV4 491
UV stabilni     TV4 461 KL  

Pregled podataka

Učitava se, molimo sačekajte