Resinex internet stranica koristi „kolačiće“ i slične tehnologije da bismo lakše razumeli koji Vas proizvodi interesuju, kako bi smo Vam lično obezbedili detaljinije informacije. Korišćenjem Resinex internet stranice, Vi ste se saglasili sa našom upotrebom „kolačića“. Naučite više o korišćenju „kolačića“ i kako da upravljate njima

ARNITE® PBT i PET

Proizvođač: DSM
Tip polimera PBT, PET

Arnite® (PBT, PET, i mešavine) jesu plastični materijali za inženjering visokih performansi, koji kombinuju veliku snagu i krutost s odličnim karakteristikama prerade.

Zahvaljujući tome, Arnite® PBT i PET su materijali podobni za širok opseg primene u automobilskoj, industriji električnih uređaja i elektronije, proizvodnji kućnih aparata i industrijske opreme.

Opšte informacije

Ključne osobine materijala Arnite® PBT i PET:

 • Izuzetno nisko apsorbovanje vode
  • Izuzetna dimenzionalna stabilnost
  • Velika snaga i krutost, isto tako u ambijentalnim uslovima
 • Veoma dobra otpornost na toplotu i toplotno starenje
 • Odlična električna svojstva
 • Odlična stabilnost boja
 • Dobar površinski sjaj
 • Odlična otpornost na hemijski napad
 • Odlična svojstva kod habanja

Mehaničke osobine

Arnite® PBT smese imaju mehaničke osobine veoma uporedice s osobinama smesa PA6 u suvom stanju. Međutim, posle podvrgavanja ambijentalnim uslovima Arnite® PBT zadržava čvrstinu, dok je krutost PA6 veoma umanjena usled velikog upijanja vode.

Dimenzionalna stabilnost

Smese Arnite® PBT i PET ispoljavaju veoma malu apsorpciju vlage, zbog čega su idealne za one delove koji zahtevaju veliku dimenzionalnu preciznost tokom životnog veka takvog dela. PBT smese apsorbuju daleko manje od 0,5% vode u periodu od nekoliko hiljada sati u ambijentalnim uslovima.

Dugoročna svojstva

Poliesteri imaju odličnu termičku i oksidacionu stabilnost pri visokim temperaturama. UL RTI spisak temperatura za stalno korišćenje navodi uglavnom raspon od 130-140°C za većinu tipova. Za PET se čak i vrednosti od 150°C mogu naći za RTI za električne aplikacije.

Pored toga, na raspolaganju su i specijalni tipovi stabilizovani na UV zračenje, sa odličnom otpornošću na spoljne uslove i atmosferske prilike.

Električna svojstva

Termoplastični poliesteri Arnite® imaju odlična električna svojstva, čak i na povišenim temperaturama. Generalno će dielektrična snaga biti veća nego kod poliamida. Indeks praćenja CTI je > 600 V za nepunjene ne-FR tipove, i generalno > 400 V za tipove ojačane staklenim vlaknima. Čak i kod vatrootpornih tipova, mogu se dobiti CTI vrednosti iznad 400 V. Poliesteri odlično zadržavaju električna svojstva, čak i pri visokim temperaturama i u vlažnim uslovima.

Aplikacije

Ključne aplikacije PBT i PET Arnite®

Automobilske aplikacije

Arnite® se uspešno koristi u mnogim aplikacijama u automobilskoj inustriji. Smese Arnite® se trenutno primenjuju u sledećim aplikacijama.

 • Poklopci elektromotora
 • Kućišta menjača
 • Kutije za osigurače i releji
 • Senzori
 • Tela i nosači reflektora farova
 • Konektori
 • Kalemovi za paljenje

Električne i elektronske aplikacije

U industriji električni i elektronskih uređaha (E/E) Arnite® je uspešno primenjivan, između ostalog, i u sledećim aplikacijama i na krajnjim tržištima:

 • Osvetljenje
 • Konektori
 • Prekidači
 • Strujni uređaji
 • Kućišta kondenzatora
 • Kalemovi i releji

Asortiman

Arnite® PET asortiman
Ojačanje (staklenim vlaknima)020%30-35%50%
Osnovni asortiman
EkstruzijaA06 101
A06 700
Ne-FR, Iiv duvanjemA04 900AV2 372AV2 390
AV2 370 /B
Vatrootporni (V-0 na 1.5 mm)AV2 360 S
FR (V-0 na 0.4 mm)AV2 365 SN
Usavršeni tipovi
Stroge dimenzionalne tolerancijeAV2 370 XTAV2 390 XT
Niska emisija gasovaAV2 340 XLAV2 370 XLAV2 390 XL
Ekstruzija (veoma visok viskozitet)A08 100
Arnite® PBT asortiman
Ojačanje (staklenim vlaknima)020%30%50%
Standardni tipovi
Neotporni na vatru, ubrizgavanjeT06 202TV4 240TV4 261TV4 290
Vatrootporni (V-0 at 1.5 mm)TV4 240 STV4 260 S
Vatrootporni (V-0 at 0.8 mm)T06 200 SNFTV4 261 SF
Vatrootporni(V-0 at 0.4 mm)TV4 260 SXF
Specijalni tipovi
Tipovi modifikovani na udar, ubrizgavanjeT06 206 TTV6 241 T
Tipovi sa višim viskozitetomT08 200TV6 240TV8 260
Visoki sjaj / Nisko izvitoperavanjeTV4 441TV4 461TV4 491
UV stabilniTV4 461 KL

Pregled podataka

Učitava se, molimo sačekajte

Contact_form