Resinex internet stranica koristi „kolačiće“ i slične tehnologije da bismo lakše razumeli koji Vas proizvodi interesuju, kako bi smo Vam lično obezbedili detaljinije informacije. Korišćenjem Resinex internet stranice, Vi ste se saglasili sa našom upotrebom „kolačića“. Naučite više o korišćenju „kolačića“ i kako da upravljate njima

CALIBRE™ polikarbonat

Proizvođač: Trinseo
Tip polimera PC

CALIBRE™ polikarbonat je amorfna termoplastika za inženjersku primenu koju karakteriše visok nivo mehaničkih, optičkih, električnih i termo svojstava.

CALIBRE™ asortiman pruža veliku raznovrsnost u projektovanju kroz širok raspon viskoziteta i opcija za proizvode.

Generalne informacije

Stironov interfacijalni proizvodni proces daje polikarbonatnim smolama CALIBRE™ veoma visoku provodljivost i tvrdoću u širokom rasponu temperatura. Ovo omogućava da delovi od polikarbonata CALIBRE™ zadrže otpornost na udar pri veoma niskim temperaturama i ostanu dimenzionalno stabilni pri veoma visokim temperaturama.

Karakteristični materijal CALIBRE™ nudi:

 • Visoku providnost
 • Izuzetnu tvrdoću
 • Nisko uniformno skupljanje
 • Dimenzionalnu stabilnost
 • Konzistentnu preradivost
 • UV stabilinost
 • Vatrootpornost
 • Otpornost na toplotu
 • Širok raspon raspoloživih boja

CALIBRE™ materijali su proizvedeni po porudžbini za veliki broj procesa prerade uključujući brizganje, ekstruziju, duvanje, preradu pene. Tipovi sa visokim indeksom tečenja su na raspolaganju kao najbolje rešenje za aplikacije sa tankim zidovima i velikim dimenzijama odlivka.

Tipične primene CALIBRE™ materijala:

 • Građevinarstvo – oblaganje
 • Optička sočiva, sočiva za sunce
 • DVD-i
 • Komponente za zdravstvenu negu
 • Boce za vodu
 • Mobilni telefoni
 • Kućišta električnih uređaja
 • Električni aparati
 • Osvetljenje

Stironov CALIBRE™ polikarbonat nudi odličnu kombinaciju jasnoće, otpornosti na toplotu i otpornosti na udar. Specijalni materijali su na raspolaganju za specifične zahteve pojačanih peformansi, uključujući boju, vatrootpornost, UV stabilnost, i poboljšano oslobađanje odlivka. CALIBRE™ polikarbonat ja pogodan i za bojenje.

Asortiman

ASORTIMAN PROIZVODA CALIBRE™
SERIJAMFI OPSEGSVOJSTVA
(300°C/1.3 Kg)
CALIBRE™ 2005… 22Opšte namene, dodir sa hranom
CALIBRE™ 3005… 22Opšte namene
CALIBRE™ 300EP22 + 31Opšte namene, bolja svojstva protočnosti
CALIBRE™ 300-58LT58Visok prenos svetlosti, visoka fluidnost
CALIBRE™ 5035Visoka otpornost na topljenje, za ekstruziju
CALIBRE™ 6033 + 6Polimer sa grananjem, za ekstruziju
CALIBRE™ 206010Medicinski za sterilizaciju parom i etilen oksidom

Pregled podataka

Učitava se, molimo sačekajte