Resinex internet stranica koristi „kolačiće“ i slične tehnologije da bismo lakše razumeli koji Vas proizvodi interesuju, kako bi smo Vam lično obezbedili detaljinije informacije. Korišćenjem Resinex internet stranice, Vi ste se saglasili sa našom upotrebom „kolačića“. Naučite više o korišćenju „kolačića“ i kako da upravljate njima

ENFLEX® TPE (TPE-V, TPE-O)

Proizvođač: Ravago
Tip polimera TPE-O, TPE-V

Termoplastični elastomeri su jedinstvena klasa materijala koja kombinuje ključna svojstva prerade i reciklaže termoplastike sa mnoštvom fitičkih osobina termoset gume kao što je elastičnost, niska kompresija i visoka fleksibilnost.

Generalne informacije

Ravago proizvodi širok asortiman različitih tipova termoplastičnih elastomera. TPE-S, TPE-V i TPE-O, pod brendovima Enflex® i Ensoft®, u Ravagovoj fabrici Enplast Turska, i TPE-S, pod brendom Sconablend®, u fabrici Ravago Plastics u Nemačkoj.

U mnogočemu se TPE mogu opisati kao dvofazni materijali koji se sastoje od gumenastih elastomerskih komponenti i termoplastičnih krutih komponenti. Elastomerska faza odlučujuća je za gumenasta svojstva poput elastičnosti, mekoće, fleksibilnosti, kompresije i minimalne servisne temperature. Kruta faza odlučujuća je za termoplastična svojstva poput tvrdoće, preradivosti, pogodnosti za recikliranje i maksimalne servisne temperature.

TPE Enflex® nudi

Generalno, elastomerske smese daju gumenaste osobine kao što su mekoća, elastičnost, fleksibilnost i mogućnost primene na niskim temperaturama. Ovi materijali se takođe mogu reciklirati i ponovo koristiti kao termoplastika.

Generalne karakteristike TPE materijala:

 • Zadržavanje svojstava pri povišenim i niskim temperaturama
 • Širok raspon tvrdoće
 • Otpornost na zamor materijala
 • Hemijska otpornost
 • Otpornost na abraziju
 • Otpornost na atmosferske uticaje i ozon
 • Lakoća prerade
 • Mogućnost recikliranja

TPE-O

Enflex® TPE-O

Enflex® je brend naziv za smese zasnovane na neprerađenoj etilensko/propilenskoj (EPDM ili EPM) gumi i polipropilenu (PP). Ove smese se odlikuju odličnom tvrdoćom, umerenom elastičnošću i dobrom otpornošću na atmosferske uticaje. Asortiman materijala Enflex može se lako podvrgnuti samobojenju korišćenjem odgovarajućeg MB ili se mogu isporučiti kao prethodno obojene smese.

Enflex® TPE-O nudi:

 • Opseg tvrdoće od 60 jedinica Shore A do 65 jedinica Shore D
 • Servisna temperatura: -40 do +120°C (u zavisnosti od tipa)
 • Niska gustina od 0,9 do 1,1 g/cm3, u zavisnosti od formule
 • Veoma dobar površinski izgled
 • Lakoća prerade (nije potrebno prethodno sušenje) i mogućnost recikliranja
 • Dobra UV i otpornost na atmosferske prilike
 • Otpornost na fluide
 • Dobra adhezija sa poliolefinima

TPE-V

Enflex® TPE-V

Enflex® je brend za dinamički vulkanizovane etilensko/propilensko/dienske (EPDM) i polipropilenske (PP) mešavine. Potpuno obrađene EPDM čestice koje su homogeno raspoređene u termoplastičnoj polipropilenskoj fazi daju ovim smesama jedinstvena gumenasta svojstva, uz prednost tehnika termoplastične prerade. Asortiman Enflex® materijala može biti samoobojen primenom odgovarajućeg MB ili se mogu isporučiti kao prethodno obojene smese.

Enflex® TPE-V nudi:

 • Opseg tvrdoće od 45 jedinica Shore A do 60 jedinica Shore D
 • Servisnu temperaturu: -50 to +125°C (dinamički) -50 do +135°C (statički/vršno)
 • Odličnu otpornost na ozon, UV i atmosferske uticaje usled zasićene elastomerne faze
 • Hemijsku otpornost na agresivne medije
 • Veoma nisku (poput gume) kompresiju i dobru elastičnost (koja se vremenom ne menja značajno) u širokom temperaturnom opsegu
 • Adheziju za velik broj polarnih i nepolarnih podloga kao što su PP, PA, ABS, PC, PS…
 • Širok asortiman proizvoda uključujuči FR bez halogena, bolju otpornost na ulje, bolju otpornost na temperature i druge specijalne tipove
 • Mogućnost recikliranja i niže troškove prerade u odnosu na tradicionalne obrađene gume
 • Nižu gustinu
 • Veoma dobru otpornost na “zamor” i snagu kidanja

Pregled podataka

Učitava se, molimo sačekajte