Resinex internet stranica koristi „kolačiće“ i slične tehnologije da bismo lakše razumeli koji Vas proizvodi interesuju, kako bi smo Vam lično obezbedili detaljinije informacije. Korišćenjem Resinex internet stranice, Vi ste se saglasili sa našom upotrebom „kolačića“. Naučite više o korišćenju „kolačića“ i kako da upravljate njima

ExxonMobil™ polipropilen (PP) – Medicinski tipovi

Proizvođač: ExxonMobil
Tip polimera PP compounds

Polipropilen ima dug istorijat medicinske primene. Ovaj svestrani materijal visoke čistoće i hemijske stabilnosti čini od polipropilena najtraženije rešenje za medicinske aplikacije.

ExxonMobil™ je iskusni proizvođač polipropilena pogodnog za delove proizvedene brizganjem, namenjene upotrebi u medicinskim uređajima i pakovanju lekova.

Generalne informacije

ExxonMobil™ je preuzeo od Hoechst-a pogon u Lilebonu i sastav homopolimernih tipova nije se menjao više od 30 godina. Asortiman se sastoji od dva tipa homopolimera i jednog random kopolimera.

Svi tipovi imaju neophodne medicinske certifikate koji se mogu dobiti na zahtev u vašoj lokalnoj kancelariji Resinex-a. Svi tipovi podležu neophodnoj proceni rizika pre odobrenja za upotrebu u vašoj aplikaciji.

Asortiman

Na raspolaganju su tri medicinska tipa ExxonMobil™ PP:

  • ExxonMobil™ PP1013H1 – homopolimer, MFI 7,5
  • ExxonMobil™ PP1014H1 – homopolimer, MFI 16
  • ExxonMobil™ PP9074MED – random kopolimer, MFI 24

Homopolimerni tipovi, ExxonMobil™ PP1013H1 i PP1014H1, posebno su projektovani za farmaceutsko tržište i obično se koriste za medicinske proizvode, kao što su špricevi, inhalatori i pumpice, aplikacije ambalaže, kao što su kutije, zatvarači i dozatori lekova. Fokusne oblasti dodatnih aplikacija obuhvataju i laboratorijski sektor i dijagnostiku. U skladu sa visokim higijenskim zahtevima specifičnim za tu industriju, ovi tipovi se mogu sterilisati primenom pare ili etilen oksida.

ExxonMobil™ PP9074MED polipropilen je random kopolimer koji ispoljava dobra svojstva tečljivosti i visoku providnost, tako da je pogodan za dijagnostičke svrhe, špriceve i slične medicinske proizvode. Ovaj tip je projektovan isto tako i da izdrži jaku energetsku radijaciju poput gama zraka, i često se koristi za sterilizaciju brizganih delova.