Resinex internet stranica koristi „kolačiće“ i slične tehnologije da bismo lakše razumeli koji Vas proizvodi interesuju, kako bi smo Vam lično obezbedili detaljinije informacije. Korišćenjem Resinex internet stranice, Vi ste se saglasili sa našom upotrebom „kolačića“. Naučite više o korišćenju „kolačića“ i kako da upravljate njima

Impet® PET

Proizvođač: Celanese
Tip polimera PET

Impet® je trgovačko ime kompanije Celanese za termoplastični poliester punjen staklenim vlaknima koji se može liti, a zasnovan je na polietilen tereftalatu (PET).

Kao i njegov hemijski rođak PBT, Impet® (sa osnovnim PET materijalom) ima izuzetna fizička svojstva i superiornu toplotnu i hemijsku otpornost, sa dodatnom sposobnošću da trpi izlaganje višim temperaturama.

Generalne informacije

Impet® nudi:

  • Veliku krutost i tvrdoću
  • Veoma dobru snagu deformacije
  • Površinu pogodnu za bojenje
  • Dobra svojstva habanja i trenja
  • Visoku hemijsku otpornost i otpornost na atmosferske uticaje

Neke njegove prednosti u odnosu na PBT jesu:

  • Veća mehanička snaga na sobnoj i povišenim temperaturama
  • Viša temperatura toplotne defleksije
  • Viša temperatura stalne upotrebe

Tipične aplikacije za Impet® PET

Specifična materijalna svojstva PET-a sa staklenim punjenjem čini Impet® odličnim rešenjem za veće delove kao što su rešetke na automobilskim maskama, ali Impet® PET se koristi i za manje delove. Primeri obuhvataju metlice brisača, poklopke ventila i vrata vodova za klimatizaciju i grejanje.

Zahvaljujući velikoj krutosti pri visokoj temperaturi, Impet® PET može naći primenu i u funkcionalnim delovima električnih pegli, mikrotalasnih rerni i ventilatora.

Asortiman

Svi Impet® tipovi sadrže staklena vlakna.

Najčešće se koriste Impet® 2700 GV1/30, PET sa oko 30% stakla i Impet® 2700 GV1/45, PET sa oko 45% stakla.

Pregled podataka

Učitava se, molimo sačekajte