Resinex internet stranica koristi „kolačiće“ i slične tehnologije da bismo lakše razumeli koji Vas proizvodi interesuju, kako bi smo Vam lično obezbedili detaljinije informacije. Korišćenjem Resinex internet stranice, Vi ste se saglasili sa našom upotrebom „kolačića“. Naučite više o korišćenju „kolačića“ i kako da upravljate njima

OBC INFUSE™

Proizvođač: Dow
Tip polimera OBC

INFUSE™ olefinski blok kopolimeri (OBC-i) su poliolefini s naizmeničnim blokovima tvrdih (veoma tvrdih) i mekih (veoma elastomernih) segmenata. Blok struktura OBC-a nudi prednosti u performansama zasnovane na fleksibilnosti i otpornosti na toplotu u poređenju s random poliolefinskim kopolimerima.

INFUSE™ OBC proizvodi nude svojstva za raznovrsne procese fabrikacije – stvarajući tako čitav svet novih mogućnosti za konvertore, prerađivače i formule polimera – za nove proizvode, nove aplikacije i nova tržišta.

Generalne informacije

INFUSE™ olefinski blok kopolimeri (OBC-i) nude nekoliko jedinstvenih atributa spram trenutno prisutnih poliolefinskih elastomera (POE) poput poboljšane ravnoteže fleksibilnosti i otpornosti na visoke temperature, brže pripreme prerade usled više temperature kristalizacije, boljeg elastičnog povraćaja i svojstva kompresije kako pri ambijentalnoj tako i pri povišenim temperaturama, poboljšana otpornost na abraziju.

Ove prednosti od materijala INFUSE™ OBC čine izuzetnu alternativu za veliki broj fleksibilnih polimera uključujući stirenske blok kopolimere (SEBS, SIS, i SBS), etilen vinil acetat (EVA), fleksibilni polivinil hlorid (f-PVC), termoplastične vulkanizatore (TPV), fleksibilne poliolefine, i pojedine elastomere s ukrštenom vezom.

INFUSE™ 9807 i 9817 nude se i kao alternativne sirovine za lepkove osetljive na pritisak (PSA).

Pregled podataka

Učitava se, molimo sačekajte