Resinex internet stranica koristi „kolačiće“ i slične tehnologije da bismo lakše razumeli koji Vas proizvodi interesuju, kako bi smo Vam lično obezbedili detaljinije informacije. Korišćenjem Resinex internet stranice, Vi ste se saglasili sa našom upotrebom „kolačića“. Naučite više o korišćenju „kolačića“ i kako da upravljate njima

INSPIRE™ PP smese

Proizvođač: Trinseo
Tip polimera PP compounds

Trinseo Automotive ima iscrpnu liniju proizvoda od polipropilenskih smesa i sisteme za automobilske aplikacije pod brendom INSPIRE™.

Ovi materijali su odobreni za ključne specifikacije proizvođača originalne opreme i pokrivaju širok raspon ciljanih performansi.

Generalne informacije

Trinseo-ovi talkom punjeni INSPIRE™ polipropilenski materijali razvijani su za estetske automobilske aplikacije, sa dobrom otpornošću na grebanje i stabilizacijom UV svetla. Oni su naročito pogodni za aplikacije u enterijeru kola koje zahtevaju rastegljivost usled njihove velike otpornosti na udar, čak i pri niskim temperaturama.

Pored talkom punjenih polipropilenskih materijala za aplikacije u enterijeru, Trinseo nudi Inspire™ prirodne talkom punjene polimere visokih performansi koji ispoljavaju osobine niske protočnosti u kombinaciji s visokom otpornošću na udar i velikom krutošću, što je odlično za primenu u trakama za odbojnike.

INSPIRE™ polipropilenski materijali s drugim staklenim vlaknima (LGF PP) jedan je od više sistema koji doprinose poboljšanju otpornosti na udar i trajnosti automobilskih komponenti. Sadržina stakla u materijalu za livenje određuje osnovnu krutost komponente u boljim nivoima krutosti dela. Izbor sastava materijala i proizvodnog procesa koji donosi željenu distribuciju dužine staklenog vlakna izuzetno je važan za ispunjenje zahteva za performanse dela specifičnih za ciljnu aplikaciju. Trinseo-ova saznanja o materijalu i poznavanje karakterizacije, u kombinaciji sa dizajnom i inženjeringom, poznavanjem prerade i upravljanjem programima, omogućavaju Trinseo-u da nudi proizvođačima originalne opreme i proizvođačima drugog reda mogućnost da postignu ili prevaziđu ciljane performanse vozila uz manju težinu i troškove.

Asortiman

Pregled INSPIRE™ tipova
TipAplikacija% punila
Trake za odbojnike (bojene ili nebojene)
INSPIRE™ TF 0808S/SU Visoka protočnost, tanak zid,visoka otpornost na udar TF5
INSPIRE™ DTF 1801.01 S or SU Laka prerada, tanak zid,visoka otpornost na udar TF18
INSPIRE™ DTF 1803.00 SU or S Tanak zid, otpornost na grebanje, nizak CLTE TF12
Podloške za karoseriju (bojene ili nebojene)
INSPIRE™ DTF3800.00 SU or S Podloška za karoseriju spoljna, nizak CLTE TF30
Enterijer nebojen (ili kao ne-ESU za obojen)
INSPIRE™ TF1500 ESU Otporan na udar, otporan na grebanje, slabog sjaja TF15
INSPIRE™ TF 1305 ESU Superiorni S&amp
M
TF15
INSPIRE™ TF1602 ESU Visoka protočnost, visok koeficijent, otpornost na grebanje TF15
INSPIRE™ DTF1600.00ESU Visoka protočnost, otpornost na udar, visok koeficijent TF17
INSPIRE™ DTF 200.00 Visoka protočnost, visoka krutost, pokrivene aplikacije TF20

Pregled podataka

Učitava se, molimo sačekajte