Resinex internet stranica koristi „kolačiće“ i slične tehnologije da bismo lakše razumeli koji Vas proizvodi interesuju, kako bi smo Vam lično obezbedili detaljinije informacije. Korišćenjem Resinex internet stranice, Vi ste se saglasili sa našom upotrebom „kolačića“. Naučite više o korišćenju „kolačića“ i kako da upravljate njima

PVDF KYNAR® i KYNAR FLEX®

Proizvođač: Arkema
Tip polimera PVDF

Kynar® PVDF je fluorizovana polukristalna termoplastika koja se dobija polimerizacijom viniliden-fluorida (VF2).

Generalne informacije

Homopolimer Kynar® PVDF, bez ikakvih aditiva, stabilan je kao i svi fluoropolimeri, čak i kad je izložen teškim uslovima. On korisniku pruža jedinstvenu kombinaciju svojstava koja vode dužem životnom veku opreme.

Najvažnija svojstva materijala Kynar® PVDF jesu:

 • Odlična hemijska otpornost na najagresivnije supstance i rastvarače
 • Odlična mehanička snaga i tvrdoća
 • Visoka otpornost na abraziju
 • Velike temperaturne mogućnosti: stalna radna temperatura do 150°C
 • Odlična otpornost na starenje
 • Visoka čistoća
 • Otpornost na UV i nuklearno zračenje
 • Odlična svojstvena vatrootpornost
 • Niska propustljivost za većinu gasova i tečnosti
 • Lako se prerađuje topljenjem i standardnim metodama ekstruzije i brizganja
 • Na raspolaganju je veliki broj krutih i fleksibilnih tipova

Pored PVDF homopolimera, Arkema proizvodi i veliki asortiman VF2- HFP kopolimera pod nazivom Kynar Flex® koji se odlikuju većom fleksibilnošću (što je veća sadržina HFP-a, to je veća i fleksibilnost), u širokom rasponu tačaka topljenja (od 117-166°C).

Svojstva

Svojstva materijala Kynar® PVDF i Kynar Flex®

Svojstva u odnosu na okolinu

Tipovi materijala Kynar® ispoljavaju izuzetnu hemijsku otpornost na većinu kiselina i halogena kao i nisku propustljivost za većinu gasova i tečnosti

Snaga i tvrdoća

Za fluoropolimere KYNAR® i KYNAR FLEX® PVDF svojstveno je to da su jaki i tvrdi što se vidi u njihovim osobinama kad su posredi napregnutost i snaga udara.

Deformacije od savijanja i rastezanja

U poređenju s mnogim termoplastikama fluoropolimeri KYNAR® imaju odličnu otpornost na deformacije rastezanjem i zamor tako da su materijali KYNAR® pogodni za mnoge aplikacije u kojima su važne karakteristike podnošenja opterećenja.

Termo-svojstva

Materijali KYNAR® ispoljavaju veliku termostabilnost: produženo izlaganje materijala KYNAR® temperaturi od 250°C ne dovodi do gubitka težine. Nikakva oksidaciona ili termo degradacija nije primećena posle stalnog izlaganja materijala KYNAR® temperaturama do 150°C u periodu od deset godina.

Homopolimerni materijali KYNAR® su termostabilni do 375°C kad se zagrevaju u vazduhu brzinom od 5°C/min.

Pregled podataka

Učitava se, molimo sačekajte