Resinex internet stranica koristi „kolačiće“ i slične tehnologije da bismo lakše razumeli koji Vas proizvodi interesuju, kako bi smo Vam lično obezbedili detaljinije informacije. Korišćenjem Resinex internet stranice, Vi ste se saglasili sa našom upotrebom „kolačića“. Naučite više o korišćenju „kolačića“ i kako da upravljate njima

Ramclean

Proizvođač: POLYRAM
Tip polimera Purging Agent
Pametni agensi za čišćenje RamClean® pomažu da se skrati vreme prekida i minimalizuje stopa otpada zahvaljujući boljem čišćenju.

RamClean® ima temperaturni raspon od 150°C do 360°C (zavisno od odabranog tipa), zbog čega je podoban za čišćenje većine polimera. RamClean® se isporučuje kao masterbeč pa je stoga lak i bezbedan za korišćenje i rukovanje.

Opšte informacije

Pametni agensi za čišćenje RamClean® rešenje su kod:

 • Promene boje
 • Promene materijala
 • Crnih flekica
 • Pruga u boji/materijalu
 • Postupaka zaustavljanja

Trostruki efekat čišćenja odabranih tipova RamClean®:

 • Fizički:  neabrazivno ribanje i uklanjanje degradiranih naslaga
 • Hemijski: reagovanje sa depozitima radi razlaganja lanaca polimera i lakog čišćenja
 • Toplotno aktivirani agens za penu – za čišćenje teško dostupnih mesta i oblasti negativnog protoka

Ključna svojstva pametnih agenasa za čišćenje RamClean®

 • Brzi i efikasni
 • Laki za korišćenje
 • Bezbedni za upotrebu oi rukovanje
 • Nekorozivni
 • Netoksični
 • Naabrazivni
 • U skladu sa propisima REACH i FDA


Portfolio

Portofolio tipova pametnih agenasa za čišćenje RamClean®Impact resistance for different high heat polymers

Obrada

Preporučena količina pametnog agensa za čišćenje RamClean® 204 i 800Impact resistance for different high heat polymers

Preporučena upotreba RamClean® 800

RamClean® 800 – dizajniran tako da čisti materijale sa radnim temperaturama od 230°C –360°C: PP, PE, PA, PC, PS, EVOH, ULTEM, PEX, PPO, PPS, Polisulfan i još drugih.

Za čišćenje cilindra, puža, levka i kalupa:

 • Prestanite sa stavljanjem korišćenog materijala u ekstruder.
 • Očistite pažljivo levak i njegovu ukolinu.
 • Očistite dozator boje (ako postoji). Ako je moguće, zatvorite ga i uklonite.
 • Ispraznite ekstruder.
 • Podignite radne temperature za 10°C. Za materijale osetljive na toplotu, ne podižite temperature preko onih koje je preporučio proizvođač materijala.
 • Podignite protivpritisak na najviši bezbedan nivo.
 • Počnite da punite agensom RamClean® 800 sve dok on ne poteče iz kalupa, primenom 30-40% uobičajenih obrtaja u minutu.
 • Zaustavite puž i ostavite RamClean® 800 da stoji 2-3 minuta.
 • Rastavite i očistite matricu za odlivak ako je neophodno (ako je prljava, nije glatka, nije originalna, kontaminirana).
 • Počnite sa ispiranjem agensa RamClean® 800:
 • a) Ubrizgavanjem otvorenog kalupa pod niskim pritiskom ubrizgavanja. Ili
 • b) Zatvaranjem kalupa i ubrizgavanjem proizvoda sa polovinom težine.
 • Ako su zagađivači i dalje vidljivi posle ispiranja većeg dela agensa RamClean® 800, dodajte još i ponovite korake od 4 do 9.
 • Dodajte sledeći materijal za korišćenje i nastavite sa ubrizgavanjem delova sa pola težine sve dok sav RamClean® 800 ne izađe.
 • Nastavite proizvodnju sa normalnim postavkama proizvodnje.

Preporučena upotreba agensa RamClean® 204

RamClean® 204 – dizajniran da čisti materijale sa radnim temperaturama 150°C –260°C: PP, PE, PA, PBT, PC/PBT, PC/ABS, ASA/PBT, PC/ASA, EVOH.

Za čišćenje cilindra, puža, levka i kalupa:

 • Prestanite da materijal u upotrebi stavljate u ekstruder.
 • Očistite pažljivo Levak i njegovu okolinu.
 • Očistite dozator za boju (ako postoji). Ako je moguće, zatvorite ga i uklonite.
 • Ispraznite ekstruder.
 • Podignite radne temperature za 10°C. Za materijale osetljive na toplotu, ne podižite temperature više nego što preporučuje proizvođač materijala.
 • Podignite protivpritisak do najvišeg bezbednog nivoa.
 • Počnite da punite RamClean® sve dok ne poteče iz kalupa, koristeći 30-40% uobičajenih obrtaja u minutu.
 • Zaustavite puž i ostavite RamClean® da stoji 5-15 minutes. Za materijale osetljive na toplotu, neka zastoj ne traje duže od 5 minuta.
 • Rastavite i očistite matricu za odlivak po potrebi (ako je prljava, nije glatka, nije originalna, sa kontaminacijom)
 • Počnite da ispirate RamClean® :
 • a) Ubrizgavanjem kroz otvreni kalup pod niskim pritiskom. Ili
 • b) Zatvaranjem kalupa i ubrizgavanjem proizvoda sa polovinom težine.
 • Ako su zagađivači još vidljivi posle ispiranja većeg dela agensa RamClean®, dodajte još i ponovite korake od 4 do 9.
 • Dodajte sledeći materijal za upotrebu i nastavite sa ubrizgavanjem delova sa pola težine sve dok RamClean® ne izađe.
 • Nastavite proizvodnju korišćenjem normalnih postavki.

Pregled podataka

Učitava se, molimo sačekajte