Resinex internet stranica koristi „kolačiće“ i slične tehnologije da bismo lakše razumeli koji Vas proizvodi interesuju, kako bi smo Vam lično obezbedili detaljinije informacije. Korišćenjem Resinex internet stranice, Vi ste se saglasili sa našom upotrebom „kolačića“. Naučite više o korišćenju „kolačića“ i kako da upravljate njima

Riteflex® TPE-E

Proizvođač: Celanese
Tip polimera TPE-E, TPC

Trgovački naziv kompanije Celanese za njihov termoplastični elastomer jeste Riteflex®.

Riteflex® kombinuje tvrdoću i otpornost s odličnom otpornošću na deformacije, udar, kidanje i zamor pri savijanju. TPE-E Riteflex® trpi širok temperaturni opseg od -40°C do 121°C, ima dobru otpornost na udar pri niskim temperaturama, a opet zadržava funkcionalnost pri visokim temperaturama.

Generalne informacije

Riteflex® je termoplastični poliesterski elastomer (TPE-E) poznat još kao termoplastični kopoliester (TPC), kopoliesterski elastomer (COPE) ili kao termoplastični ester eter elastomer (TEEE).

Hemijska veza materijala Riteflex® sa drugim pripadnicima porodice poliestera kompanije Celanese (PBT) jeste u tome što im on daje ne samo otpornost na visoke temperature već i odličnu hemijsku otpornost poliestera na uobičajene rastvarače, ulja i maziva, rastvorene kiseline i baze.

Riteflex® TPE-E nudi:

  • Puni raspon tvrdoća Shore D
  • Veliku mehaničku snagu
  • Fleksibilnost i trajnost pri niskim temperaturama
  • Hemijsku otpornost i zadržavanje svojstava
  • Tvrdoću i otpornost
  • Superiorna električna svojstva

Tipične aplikacije materijala Riteflex®

Raspon osobina koje su na raspolaganju u elastomerima Riteflex® reflektuje se u raznovrsnosti aplikacija; creva, cevi, zaptivke, dihtunzi, kaiševi, dijafragme za pumpe, obloge za žice, kuke, učvršćivači, film, ploče, netkani materijali i monofilamenti, da pomenemo one najvažnije.

Asortiman

Poliesterski elastomeri Riteflex® su na raspolaganju kao neojačani polimeri u širokom rasponu tvrdoća Shore D. Generalno, tvrđe verzije imaju pojačanu otpornost na toplotu i hemikalije, dok mekši materijali imaju dobra mehanička svojstva na niskim temperaturama. Serija Riteflex® obuhvata tipove od materijala Riteflex®425, TPE-E sa tvrdoćom Shore D 25 pa do materijala Riteflex® 677, TPE-E sa tvrdoćom Shore D 77.

Specijalni proizvodi Riteflex® TPE-E takođe su na raspolaganju, poput tipova stabilizovanih na toplotu i/ili tipova stabilizovanih na UV zračenje. Formule boja mogu se obezbediti po zahtevu za pojedine aplikacije.