Resinex internet stranica koristi „kolačiće“ i slične tehnologije da bismo lakše razumeli koji Vas proizvodi interesuju, kako bi smo Vam lično obezbedili detaljinije informacije. Korišćenjem Resinex internet stranice, Vi ste se saglasili sa našom upotrebom „kolačića“. Naučite više o korišćenju „kolačića“ i kako da upravljate njima

ABS SICOFLEX®

Proizvođač: Ravago
Tip polimera ABS

ABS SICOFLEX® je asortiman ABS-kompaunda sa dobrim mehaničkim i toplotnim svojstvima i finišem visokog sjaja iz proizvodnje naše matične kompanije Ravago.

Zahvaljujući tome ABS SICOFLEX® je idealan materijal za trajnu robu u različitim sektorima, kao i za automobilske aplikacije.

Generalne informacije

U skladu s različitim potrebama, razvijen je asortiman tipova SICOFLEX®, tako da svaki optimizuje jednu ili više navedenih karakteristika. [list] Pored standardnih tipova, na raspolaganju su i sledeće grupe:

  • Otpornost na plamen
  • Velika otpornost na udar
  • Otpornost na toplotu
  • Galvanizacija
  • Punjenje staklom

Kompletan asortiman svih SICOFLEX® tipova može se dobiti na zahtev u velikom broju različitih boja bez kadmijuma i olova.

ABS SICOFLEX® se može dobiti kao primarni kompaund, isto kao i reciklirani ili visokokvalitetni kompaundi industrijskog kvaliteta.

Asortiman

Tipovi velike protočnosti

U mnogim aplikacijama brizganja aspekti prerade, zajedno sa konstrukcijom i dizajnom, odlučuju o izboru sirovine. Za proizvodnju predmeta sa dugim tokom rastopa ili ekstremnim odnosima dužine i debljine potrebno je koristiti tipove ABS-a sa dobrim protočnim svojstvima. Tipovi materijala SICOFLEX® sa velikom protočnošću nude širok raspon mogućih kombinacija lakoće prerade i mehaničkih svojstava.

Velika protočnost daje dodatnu prednost u skraćenju vremena ciklusa i povećanju produktivnosti.

Tip za galvanizaciju

Galvanizacija se obično primenjuje u aplikacijama za kade i tuš-kabine, penkala, kozmetiku, automobile i dekoraciju. SICOFLEX® tip za galvanizaciju ispoljava dobra površinska svojstva, laku preradu i odličnu adheziju.

Automobilski tipovi

Materijali SICOFLEX® su posebno formulisani tako da ispune zahteve automobilske industrije. Po tome kako se koriste, materijali nude odličnu ravnotežu svojstava: veliku krutost, tvrdoću i otpornost na toplotu zajedno sa lakom preradom.

Tipovi otporni na udar

Asortiman tipova materijala SICOFLEX® otpornih na udar obuhvata materijale podobne za aplikacije u kojima je neophodna veoma velika otpornost na udar. Ovi tipovi se uglavnom koriste u predmetima koji će biti izloženi iznenadnim i silovitim udarima i opterećenjima. Ovi tipovi materijala SICOFLEX® su izuzetno tvrdi, čak i pri niskim temperaturama.

Tipovi otporni na toplotu

SICOFLEX® tipovi otporni na toplotu specijalno su razvijeni za aplikacije koje se mogu izložiti u dugim periodima visokim temperaturama. Brojne aplikacije u automobilskoj industriji, ali isto tako i u uređajima za domaćinstvo zahtevaju otpornost na toplotu pored mehaničkih svojstava. SICOFLEX® nudi odgovarajući tip za sve ove projekte.

Tipovi otporni na plamen

Tipovi materijala SICOFLEX® otporni na zapaljivost veoma su pogodni za različite aplikacije koje zahtevaju visoke standarde obezbeđenja od požara i svojstva nezapaljivosti. Pored standardnih V-0 tipova sa UL-liste, SICOFLEX® nudi i dva poli-bifenil tipa bez etera u odgovoru na izmenjene ekološke zahteve.

Obojeni ABS-kompaundi

Bojenje ABS-a nije lako. Naročito kada su postavljeni visoki zahtevi u pogledu boje, ili kad se žele fantastične boje, bojenje master-serijom teško je ili nemoguće.

Svi tipovi materijala SICOFLEX® mogu se proizvesti u gotovo svim željenim bojama te tako obezbeđuju brojne mogućnosti za otmen dizajn.

Tipovi ojačani staklenim vlaknima

Tipovi materijala SICOFLEX® punjeni staklenim vlaknima nude rešenje za one aplikacije gde se zahtevaju visoka konstrukciona svojstva. [list] SICOFLEX® tipovi punjeni staklenim vlaknima nude:

  • Veoma fleksibilne koeficijente
  • Odličnu preradu
  • Dobar površinski kvalitet
  • Visoku toplotnu stabilnost
  • Slabo deformisanje

Industrijski kvalitet

Pored proširenog asortimana čistih ABS tipova, SICOFLEX® vam nudi i nekoliko tipova industrijskog kvaliteta u crnoj boji. Ovi tipovi industrijskog kvaliteta jesu visokokvalitetni reciklirani ABS materijali.

Pregled podataka

Učitava se, molimo sačekajte

Contact_form