Resinex internet stranica koristi „kolačiće“ i slične tehnologije da bismo lakše razumeli koji Vas proizvodi interesuju, kako bi smo Vam lično obezbedili detaljinije informacije. Korišćenjem Resinex internet stranice, Vi ste se saglasili sa našom upotrebom „kolačića“. Naučite više o korišćenju „kolačića“ i kako da upravljate njima

Sipchem EVA

Proizvođač: Sipchem
Tip polimera EVA

EVA (etIlen-vinil acetat kopolimer) je kopolimer PE i VAM (vinil-acetat-monomera) proizveden u LDPE tubular ili autoklav-reaktorima sa različitom sadržinom VAM od 2% pa do 40% (wt).

EVA je materijal elastomerskog tipa, mek i elastičan, dobre jasnoće, sjaja, tvrdoće na niskoj temperaturi i otpornosti na pucanje.

Opšte informacije

U zavisnosti od povećanja sadržine vinil-acetata EVA poprima:

 • veću transparentnost
 • veću gustinu
 • veću otpornost na udar / otpornost na kidanje
 • mekoću, veću elastičnost
 • nižu tačku topljenja, niži SIT
 • lakše umrežavanje
 • bolju propustljivost
 • viši polaritet
 • uvećani ESCR

EVA u čistoj formi ili pomešan sa drugim materijalima se koristi u brojnim aplikacijama i industrijama:

 • Industrijske, poljoprivredne i aplikacije duvanog filma za industriju hrane
 • Fleksibilni profili i cevi
 • Enkapsulizacija solarnih ćelija
 • Veliki raspon materijala i za primenu u idustriji žica i kablova
 • Pena za obuću, građevinsku industriju i zaštitu
 • Hot melt lepkovima

Portfolijo

Sadržina VA (%)
Proizvodni program SIPCHEM EVA
Tip SIPCHEM EVAMFI ( 190°C/2,16 kg)Sadržina VA (%)
EVA 1005 CO 1.0 4.5
EVA 2005 CO 2.0 4.5
EVA 2009 CO 2.0 9.0
EVA 2014 CO 2.0 14.4
EVA 5014 CO 5.0 14.4
EVA 2018 CO 2.0 18.2
EVA 2518 CO 2.5 18.2
EVA 3522 CO 3.5 22.0