Resinex internet stranica koristi „kolačiće“ i slične tehnologije da bismo lakše razumeli koji Vas proizvodi interesuju, kako bi smo Vam lično obezbedili detaljinije informacije. Korišćenjem Resinex internet stranice, Vi ste se saglasili sa našom upotrebom „kolačića“. Naučite više o korišćenju „kolačića“ i kako da upravljate njima

PA4.6 STANYL®

Proizvođač: DSM
Tip polimera PA 4.6

Stanyl® (poliamid 46) je DSM-ov poliamid otporan na toplotu. Stanyl® se koristi u zahtevnim aplikacijama u automobilskoj i industriji električkih i elektronskih proizvoda, ali isto tako ispunjava zahteve mnogih drugih aplikacija.

Generalne informacije

Stanyl® je alifatični poliamid formiran polikondenzacijom 1.4-diaminobutana i adipične kiseline. Iako postoje sličnosti između molekularne strukture materijala Stanyl® i PA66 ili PA6, veći broj amino grupa po datoj dužini lanca i simetričnija struktura lanca u materijalu Stanyl® za rezultat ima višu temperaturu topljenja od 295°C, veću kristalnost i bržu stopu kristalizacije.

Molekularna struktura

Tipična svojstva

Zašto je PA4.6 Stanyl® toliko poseban?

 • usled visokog odnosa amida/metilena: visoka temperatura topljenja 295°C
 • usled simetrične strukture polimera:
  • visoka temperatura kristalizacije 265°C
  • visoka stopa kristalizacije (veoma fini sferuliti) što objašnjava: visok nivo tvrdoće i kratke cikluse
 • visoka kristalnost (70-80%) što objašnjava
  • visoka krutost iznad Tg
  • nizak nivo deformacija iznad Tg – odlična otpornost na zamor – dobra otpornost na toplotu
  • odličnaotpornost na abraziju
 • alifatička struktura: dobra protočnost

Odlična svojstva materijala Stanyl® donose važne prednosti za kupce kao što su smanjenje troška, duži vek trajanja, i visoka pouzdanost.

PA4.6 Stanyl® premošćava jaz između konvencionalne plastike za inženjering poput PA6, PA66, PBT i PET, i egzotičnih materijala kao što su LCP, PPS i PEEK.

Koristi kako za proizvođače liva, tako i za krajnje korisnike, obuhvataju:

 • Otpornost na visoke temperature
 • 30% povećanja produktivnosti opreme za livenje
 • Veća sloboda dizajna usled odličnih mehaničkih svojstava i dobre protočnosti liva
 • Ekonomična, bezbedna i pogodna prerada usled korišćenja vodom zagrejanih kalupa
 • Nema završne obrade usled odsustva nepravilnosti u livu
 • Nije potrebna promena alata pri prelasku sa PA6, PA66 ili poliestera

Asortiman

Asortiman materijala Stanyl®
Tipovi materijala Stanyl®NeojačaniOjačani staklenim vlaknom% staklenog vlakna
Neotporni na plamen (HB ili V-2)TW341TW200F315
TW363TE200F630
TW200F630
TW200F840
TW241F1050
Otporni na plamen (V-0)TE350TE250F630
TE250F840
46HF504040
Habanje i trenjeTW371TW271F630

Pregled podataka

Učitava se, molimo sačekajte