Resinex internet stranica koristi „kolačiće“ i slične tehnologije da bismo lakše razumeli koji Vas proizvodi interesuju, kako bi smo Vam lično obezbedili detaljinije informacije. Korišćenjem Resinex internet stranice, Vi ste se saglasili sa našom upotrebom „kolačića“. Naučite više o korišćenju „kolačića“ i kako da upravljate njima

STYRON BUNA® cis 132 – polibutadijenska guma s visokim cisom (BR)

Proizvođač: Trinseo
Tip polimera Synthetic Rubber

Posle sedam decenija vodeće uloge u tehnologiji, Trinseo je svetski lider u proizvodnji sintetičke gume, lateksa i plastike.

Trinseo cis 132 je polibutadijenska guma s visokim cisom (BR) i preko 95% cis sadržaja, proizvedena primenom katalizatorskog sistema zasnovanog na niklu.

Generalne informacije

Trinseo BUNA® cis-132 ima dobra svojstva otpornosti na abraziju i pucanje usled savijanja, nisku histerezu kao i odličnu otpornost na niske temperature. Zahvaljujući tome kupci koriste Trinseo Buna® cis-132 u smesama za delove auto-guma, transportne trake, obuću i u drugim aplikacijama kao što su jezgra loptica za golf gde se traže dobra dinamička svojstva.

Trinseo BUNA® cis-132 polibutadijenska guma proizvodi se u prvoklasnoj fabrici kompanije Trinseo u Škopauu, Nemačka, što za rezultat ima proizvod izuzetne konzistentnosti i kvaliteta koji se može odlično prerađivati tako da izaziva veliko zadovoljstvo i lojalnost kupaca.

Trinseo BUNA® cis 132 polibutadijenska guma je stereo specifična sa visokom 1.4-cis sadržinom. Proizvodi se postupkom rastvaranja i primenom organo-metalnog nikl katalizatora koji proizvodi konzistentan polimer svetle boje s niskom sadržinom pepela.

Trinseo BUNA® cis 132 sadrži neprljajući stabilizator.

Trinseo BUNA® cis 132 je u širokoj upotrebi u industriji guma kao i u proizvodnji transportnih traka i drugih gumenih proizvoda izloženih visokom cikličnom naprezanju. Nudi dobru otpornost na abraziju, visoku otpornost, nisku histerezu, i nisku temperaturu tranzicije stakla.

Odlična svojstva preradivosti materijala Trinseo BUNA® cis 132 čine ga dobrom polibutadijenskom gumom za mešanje sa prirodnom gumom i stiren butadijen (SBR), izopren (IR), nitril (NBR), ili polihloropren (CR) sintetičkim gumama.

Takođe zahvaljujući neprljajućem stabilizatoru Trinseo BUNA® cis 132 je pogodan za gumene proizvode svetlih boja i kad se umešava sa odabranim tipovima termoplastike.