Resinex internet stranica koristi „kolačiće“ i slične tehnologije da bismo lakše razumeli koji Vas proizvodi interesuju, kako bi smo Vam lično obezbedili detaljinije informacije. Korišćenjem Resinex internet stranice, Vi ste se saglasili sa našom upotrebom „kolačića“. Naučite više o korišćenju „kolačića“ i kako da upravljate njima

STYRON BUNA® SBR – hladno polimerizovana emulzijska stiren butadijen guma (E-SBR)

Proizvođač: Trinseo
Tip polimera Synthetic Rubber

Posle sedam decenija vodeće uloge u tehnologiji, Trinseo je svetski lider u proizvodnji sintetičke gume, lateksa i plastike.

Trinseo BUNA® SBR je asortiman polimerizovanih emulzijskih SBR tipova sa širokim rasponom aplikacija. Proizveden u ogranku Trinseo Emulsion Polymers, materijal Trinseo BUNA® SBR se isporučuje kupcima sa tržišta auto-guma, gumenih proizvoda, rekreativnih proizvoda i podova.

Generalne informacije

Trinseo BUNA® stiren butadijen gume se proizvode u prvoklasnoj fabrici kompanije Trinseo u Škopauu, Nemačka, što za rezultat ima proizvod izuzetne konzistentnosti i kvaliteta koji se može odlično prerađivati tako da izaziva veliko zadovoljstvo i lojalnost kupaca.

Trinseo-ovi emulzijski SBR tipovi za različite namene mogu se naći u gotovo svakom sektoru industrije gume, ne samo u auto-gumama već i u transportnim trakama, sistemima za prigušivanje vibracija, creva i oblogama bubnjeva mašina i rezervoara. Trinseo BUNA® SBR materijali pružaju uravnoteženu otpornost na habanje i vlažno prijanjanje sa visokim peformansama u preradi.

Asortiman

U asortimanu proizvoda Trinseo BUNA® SBR postoje četiri tipa hladno polimerizovane emulzijske stiren butadijen gume, SBR:

  • Trinseo BUNA® SBR-1500 se proizvodi hladnom polimerizacijom uz upotrebu sapuna smolne kiseline. Stabilizator za diskolorizaciju dodaje se u postupku proizvodnje. To je odlična guma opšte namene, koja se može prerađivati u svim sektorima industrije pneumatika i gume.
  • Trinseo BUNA® SBR-1502 se proizvodi hladnom polimerizacijom uz upotrebu mešavine sapuna od smolne i masne kiseline. Stabilizator za diskolorizaciju dodaje se u postupku proizvodnje. Pored toga što je odlična guma za opšte namene Buna® SBR-1502 se uglavnom koristi za proizvodnju gumenih predmeta svetle boje koji se mogu koristiti i u prehrambenoj industiji (molimo da se obratite kompaniji Trinseo u vezi sa primenjivim propisima).
  • Trinseo BUNA® SBR-1723 se proizvodi hladnom polimerizacijom uz upotrebu mešavine sapuna od smolne i masne kiseline. U odnosu na čvrstu gumu, ovaj tip je plastifikovan sa 37.5 delova TDAE ulja što je u skladu sa EU DIREKTIVOM 2005/69/EC za upotrebu u pneumaticima unutar EU. Stabilizator za diskolorizaciju dodaje se u postupku proizvodnje. Iako se uglavnom koristi u industriji pneumatika Trinseo BUNA® SBR-1723 se može koristiti i za raznovrsne gumene aplikacije.
  • Trinseo BUNA® SBR-1739 se proizvodi hladnom polimerizacijom uz upotrebu mešavine sapuna od smolne i masne kiseline. U odnosu na čvrstu gumu, ovaj tip je plastifikovan sa 37.5 delova TDAE ulja što je u skladu sa EU DIREKTIVOM 2005/69/EC za upotrebu u pneumaticima unutar EU. Stabilizator za diskolorizaciju dodaje se u postupku proizvodnje. Glavna primena je u industriji pneumatika gde usled povećane sadržine stirena može poboljšati prijanjanje o performanse u manipulaciji.