Resinex internet stranica koristi „kolačiće“ i slične tehnologije da bismo lakše razumeli koji Vas proizvodi interesuju, kako bi smo Vam lično obezbedili detaljinije informacije. Korišćenjem Resinex internet stranice, Vi ste se saglasili sa našom upotrebom „kolačića“. Naučite više o korišćenju „kolačića“ i kako da upravljate njima

STYRON® polistiren

Proizvođač: Trinseo
Tip polimera GP PS, HI PS

Polistiren je jedan od najstarijih plastičnih materijala na svetu ali je još u širokoj upotrebi zahvaljujući tome što je pristupačan i ima izvanredna svojstva kao što je providnost polistirena opšte namene (GPPS) i polistirena otpornog na udar (HIPS).

Generalne informacije

Prednosti materijala TRINSEO® za opšte namene (GPPS):

  • Providnost, sjaj i jasnoća
  • Lak za oblikovanje, štampu i reljefnu štampu
  • Visoka krutost
  • Slabo skupljanje
  • Odobren za hranu

Prednosti materijala TRINSEO® otpornog na udar (HIPS):

  • Dobra otpornost na udar
  • Neprovidnost i lako bojenje
  • Slabo skupljanje
  • Odobren za hranu

Tipične aplikacije materijala PS TRINSEO® jesu igračke, pakovanja, kutije, obloge za frižidere i mnoge druge.

Asortiman

Asortiman standardnih tipova materijala PS TRINSEO® obuhvata materijal za opšte namene GPPS kao i tipove otpornog na udar HIPS za ekstruziju kao i za brizganje.

Specijalni materijali PS TRINSEO®

TRINSEO A-TECH™

TRINSEO A-TECH™ je polistiren visokootporan na udar proizveden zahvaljujući naprednoj tehnologiji gume kompanije Trinseo. Gumene faze u matrici polistirena nisu brojne, ali ih je više nego u običnom HIPS materijalu. Ova tehnologija omogućava proizvodnju HIPS materijala veće krutosti uz zadržavanje otpornosti na udar. Mogućnost bojenja je bolja nego kod običnih HIPS materijala.

TRINSEO A-TECH™ 1200 je vodeći materijal za termoformirajuće aplikacije, i omogućava prerađivačima manji utrošak materijala u krajnjim proizvodima.

Polistiren otporan na udar obično ima nisku ESCR (otpornost na pucanje pod pritiskom u okruženju). TRINSEO A-TECH™ 1175 ima visoku ESCR i idealno je rešenje za unutrašnje obloge frižidera i druge aplikacije koje zahtevaju visoku ESCR.

TRINSEO C-TECH™

TRINSEO C-TECH™ je revolucionarni proizvod koji kombinuje srednju otpornost na udar sa sjajem. Prilikom prerade u mašinama za termoformiranje, krajnji proizvod postaje providan.

Može se koristiti i kao sjajan sloj u ekstrudiranim višeslojnim aplikacijama, što za rezultat ima veoma dubok i izvrstan efekt visokog sjaja.

U brizganju nudi visoki sjaj i srednju otpornost na udar.

Pregled podataka

Učitava se, molimo sačekajte