Resinex internet stranica koristi „kolačiće“ i slične tehnologije da bismo lakše razumeli koji Vas proizvodi interesuju, kako bi smo Vam lično obezbedili detaljinije informacije. Korišćenjem Resinex internet stranice, Vi ste se saglasili sa našom upotrebom „kolačića“. Naučite više o korišćenju „kolačića“ i kako da upravljate njima

REACH

REACH, evropska regulativa o registraciji, evaluaciji i odobrenju hemikalija i uticaj koji ona ima na buduću raspoloživost hemikalija, izuzetno je važno pitanje za RESINEX Grupu, naše dobavljače i kupce. REACH je stupio na snagu 1. juna 2007, sa faznom primenom u toku sledeće decenije. Zajednička saradnja svih lanaca snabdevanja biće potrebna kako danas, tako i ubuduće.

Glavni prioritet nam je da ispunimo zakonske obaveze po REACH-u , kao i da obezbedimo da isporuke materijala našim kupcima ne budu prekinute. S tim ciljem RESINEX Grupa intenzivno komunicira sa svojim dobavljačima kako bi saznala za njihove namere u pogledu preregistracije i registracije supstanci koje se koriste u proizvodnji materijala kojim nas oni snabdevaju. Nastavićemo s tom evaluacijom kako bismo prepoznali svaku moguću implikaciju REACH-a po raspoloživost proizvoda iz našeg proizvodnog asortimana.

Molimo da učitate priložene ažurirane dokumente, iz kojih ćete se obavestiti o našem aktuelnom REACH statusu.

Za dodatne informacije, pozivamo kupce da nam se obrate direktno na adresu reach@resinexgroup.com.