Resinex internet stranica koristi „kolačiće“ i slične tehnologije da bismo lakše razumeli koji Vas proizvodi interesuju, kako bi smo Vam lično obezbedili detaljinije informacije. Korišćenjem Resinex internet stranice, Vi ste se saglasili sa našom upotrebom „kolačića“. Naučite više o korišćenju „kolačića“ i kako da upravljate njima

Tehničke usluge i razvoj aplikacija

RESINEX ima ekipu dobro obučenih tehničkih inženjera. Oni prate sva tržišta i razvoj proizvoda pojedinih dobavljača. Redovno se obučavaju i tesno sarađuju sa dobavljačima.

Zahtevi za tehničkom podrškom i razvojem aplikacija (TS & AD) od naših kupaca u stalnom su porastu. Ovo je zahvaljujući činjenici da su gotovi proizvodi sve zahtevniji, kao i činjenici da se neke kompanije izložene pritisku troškova oslanjaju na kvalitetno iskustvo i praktično znanje ekipe za TS & AD u RESINEX-u.

Naši dobavljači takođe cene praktično znanje i iskustvo ekipe za TS & AD u RESINEX-u pošto su naši inženjeri veoma prisutni na tržištu i imaju širok pregled potreba i problema na koje nailaze kupci. Stoga članove tima dodatno obučavaju tehnički specijalisti naših dobavljača.

Da bi ispunio buduće zahteve i odgovorio na buduće tržišne izazove, RESINEX je restrukturirao evropsku ekipu ta tehničke usluge i razvoj aplikacija za sve tehničke specijaliste Resinex-a.

Evropska ekipa za tehničke usluge i razvoj aplikacija (TS & AD ekipa) RESINEX-a sastoji se od veoma iskusnih i dobro obučenih inženjera. Ekipu čine specijalisti za sve glavne tehnologije prerade i alata.

Oni svoje vreme i znanje posvećuju svakom pojedinom projektu. Zahvaljujući bliskom kontaktu sa razvojnim timom iz proizvodnih pogona Resinex-ove matične firme Ravago, TS & AD razvija kompaunde po porudžbini za projekte kupaca. To su primarni kompaundi kao i kompaundi reciklažnog kvaliteta, npr. za automobilsku ili industriju električnih proizvoda i osvetljenja.

Počevši od izbora tipova u zavisnosti od zahteva kupaca (specifikacija zahteva, alternativni tip) naša tehnička usluga daje podršku kupcima u njihovim projektima od dizajna proizvoda do dizajna liva. Simulacija brizganja sa nekoliko Autodesk® MOLDFLOW licenci u različitim zemljama dobro je sredstvo koje doprinosti uspehu projekta.

TS & AD ekipa ima dobar uvid u tržište i prati razvoj, uzorkovanje i proizvodnju sve do uspostavljanja standardnog proizvodnog postupka projekta, kao i posle toga. Njeni pripadnici aktivno pomažu u optimizaciji procesnih uslova na licu mesta kako bi poboljšali napr. kvalitet proizvoda ili smanjili vreme ciklusa gotovog proizvoda.