Resinex internet stranica koristi „kolačiće“ i slične tehnologije da bismo lakše razumeli koji Vas proizvodi interesuju, kako bi smo Vam lično obezbedili detaljinije informacije. Korišćenjem Resinex internet stranice, Vi ste se saglasili sa našom upotrebom „kolačića“. Naučite više o korišćenju „kolačića“ i kako da upravljate njima

ABS - Akrilonitrilni butadijen stiren

Akrilonitrilni butadijen stiren (ABS) je amorfni polimer koji nastaje polimerizacijom emulzije ili mase akrilonitrila i stirena u prisustvu polibutadijena. Najvažnija svojstva ABS-a su otpornost na udar i tvrdoća.

Među najvećim proizvođačima ABS-a (akrilonitrilnog butadijen stirena) jesu Trinseo, LG Chem, Chi-Mei i Styrolution. Većina proizvođača ABS-a obično koristi polimerizaciju emulzije dok Trinseo koristi polimerizaciju mase.

ABS se obično definiše preko tri glavna svojstva:

  • tečljivost
  • otpornosti na toplotu
  • otpornosti na udar

Stiren monomer daje ABS-u dobru mogućnost prerade, akrilonitril mu daje krutost, otpornost na toplotu i hemikalije, dok butadijen čini proizvod tvrđim i otpornijim čak i pri niskim temperaturama. Promena u proporcijama komponenata ABS-a i dodavanje pojedinih aditiva može dovesti do različitih tipova sa specifičnim svojstvima. ABS ima slabu otpornost na vremenske uslove pa se stoga preporučuje samo za primenu u enterijeru.

Akrilonitrilni butadijen stiren se može generalno koristiti u temperaturnom opsegu između -20°C i +80°C. ABS je otporan na vodene rastvore kiselina, alkale, koncentrovanu hlorovodoničnu i fosfornu kiselinu, alkohole i životinjske, biljne i mineralne masti, ali ga napadaju koncentrovana sumporna i azotna kiselina. Akrilonitrilni butadijen stiren (ABS) je rastvoriljiv u estrima, ketonima, etilen dihloridu ili acetonu.

ABS se može prerađivati procesima brizganja ili ekstruzije.

Tipične primene ABS-a (Akrilonitrilnog butadijen stirena) jesu:

  • Opšte: igračke, roba široke potrošnje, telefoni, sigurnosni šlemovi
  • Automobilska industrija: unutrašnji paneli na vratima, stubovi, obrubi sedišta, rešetke, table s instrumentima, kućišta za ogledala
  • Uređaji za domaćinstvo: kućišta uređaja za domaćinstvo, kućišta za usisivače, kontrolni paneli bele tehnike
  • Ekstruzija: čaršavi, tuš.kadice, krovovi traktora, obrubi nameštaja, unutrašnja oplata za hladnjake, prtljag