Resinex internet stranica koristi „kolačiće“ i slične tehnologije da bismo lakše razumeli koji Vas proizvodi interesuju, kako bi smo Vam lično obezbedili detaljinije informacije. Korišćenjem Resinex internet stranice, Vi ste se saglasili sa našom upotrebom „kolačića“. Naučite više o korišćenju „kolačića“ i kako da upravljate njima

POP AFFINITY® Poliolefinski plastomeri (POP) –omogucice vam da ostvarite svoj potencijal u flexibilnoj ambalazi

Proizvođač: Dow
Tip polimera POP

Kad je reč o ambalaži/pakovanju kupci zahtevaju visoke performance proizvoda, a u isto vreme i ekonomicne materijale i lake za preradu. AFFINITY® Poliolefinski plastomeri (POP) mogu vam pomoći da zadovoljite ove potrebe.

AFFINITY® nudi odličnu adheziju pri visokoj i niskoj temperaturi, izuzetnu procesabilnost i bezbrojne formule koje mogu biti privlačnije za kupce. Ovi inovativni polimeri u sebi sadrže snagu INSITE™ tehnologije koja daje nisku kristalinost i malu molekularnu težinu kao dodatnu vrednost.

Opšte informacije

Ključne Affinity® performanse u cast i duvanim filmova jesu:

 • filmovi za pakovanje hrane koji kostaju manje
 • niska kristalnost i mala molekularna težina
 • odlična adhezija pri visokoj ili niskoj tepmeraturi za sigurno pakovanje
 • izuzetna sposobnost zavarivanja, vrlo snazan var/spoj varljivih slojeva (tkz hot tack), pri niskim temperaturama varenja na linijama za brzo pakovanje
 • neprevaziđena procesabilnost
 • niska emisija ukusa i mirisa
 • odlična optika
 • elastičnije i trajnije mešavine

Tipična aplikacije za AFFINITY® POP su filmovi za pakovanje hrane – mesa, sira, svežeg povrća, suve hrane (tj., krekekra, keksa, žitnih pahuljica, mešavina za kolače, itd..., zatim stand up kese kojima je neophodna izuzetna sposobnost zavarivanja, sjajna optika, odlična organoleptika, visoka stopa razmene kiseonika ili izuzetna otpornost.

Affinity® GA

AFFINITY® GA za Hot Melt Adhesives – termoplastične lepkove (HMA)

AFFINITY® GA Poliolefinski plastomeri (POP) obuhvataju više polimera zasnovanih na metalocenskoj katalizi i procesu (INSITE™ tehnologija) koji su se pokazali uspešnijim usled performansi, prerade i prednostima za krajnjeg korisnika,a koje se pre toga nisu mogle postići sa EVA (etilen-vinil acetat) materijalima.

Ovi polimeri vam pomažu da pouzdano lepite kutije i druge podloge pri širokom rasponu temperature. Možete reći zbogom mirisu, pretvaranju u gel, habanju mašina i drugim problemima vezanim za boju koje ste imali sa materijalima na bazi EVA.

Niska gustina i viskozitet AFFINITY® GA POP-ova ključni su činioci za postizanje boljih svojstava termoplastičnih lepkova (HMA) kao što je atraktivan estetski izgled i agresivno vezivanje među mnogim različitim podlogama. Primenjuje se za zavarivanje kutija i kartona, za proizvodnju viseslojnih i netkanih struktura, za ambalažu za hranu i piće.

AFFINITY® GA POP materijali nude dobru termicku stabilnost, tako da traju duže od trenutka pripreme do trenutka primene i smanjeno im je formiranje gela što znači manje potrebe za održavanjem i zastojima. Stabilni viskozitet doprinosi postojanoj i lakoj primeni termoplastičnih lepkova, preciznoj kontroli veličine sloja i mesta nanošenja.

Ostale prednosti obuhvataju:

 • Duže trajanje i smanjenu upotrebu lepka = niže troškove čak i od 15% - 40%, u zavisnosti od primene.
 • Nema istezanja niti stvaranja paukove mreže = poboljšan izgled ambalaže, smanjeni troškovi rada, smanjeno vreme zastoja, smanjena količina otpada.
 • Manje boje = bolji izgled ambalaže.
 • Slabo formiranje gela i ugljenizacija = manje održavanje usled čistijih filtera i dizni = smanjeno vreme zastoja.
 • Velika mehanička snaga (Tack) = velika brzina na liniji i smanjena količina otpada.
 • Brzo podešavanje za vreme ciklusa kompresije = velika brzina na liniji i smanjena količina otpada.
 • Velika snaga vezivanja = bolji integritet ambalaže (test kidanja vlakana).
 • Stabilan viskozitet = odlična kontrola viskoziteta ima za rezultat preciznu kontrolu veličine sloja i mesta nanošenja.
 • Dobra snaga vezivanja pri različitim temperaturama = bolji integritet ambalaže (test kidanja vlakana kao funkcija temperature, SAFT i PAFT testovi).
 • Adhezija za veliki broj podloga = fleksibilnost, smanjena količina otpada, smanjeni troškovi.
 • Umanjenje mirisa dovodi do ekološki pogodnog radnog mesta, čiste prerade i smanjenog habanja opreme, kao i smanjenja vremena zastoja.

Trenutno postoje dva raspoloživa tipa: AFFINITY® GA 1950 – projektovan za sve standardne temperature primene (175°C) i aplikacije otporne na visoku temperaturu, AFFINITY® GA 1900 – projektovana za nisku temperaturu primene termoplatičnih lepkova (LATHM 120°C -135°C).

Molimo da takođe razmotrite našu ponudu INFUSE® (OBC) proizvoda za formule lepkova osetljivih na pritisak (PSA).

Pregled podataka

Učitava se, molimo sačekajte