Resinex internet stranica koristi „kolačiće“ i slične tehnologije da bismo lakše razumeli koji Vas proizvodi interesuju, kako bi smo Vam lično obezbedili detaljinije informacije. Korišćenjem Resinex internet stranice, Vi ste se saglasili sa našom upotrebom „kolačića“. Naučite više o korišćenju „kolačića“ i kako da upravljate njima

Mablex® PC/ABS

Proizvođač: Ravago
Tip polimera PC/ABS

MABLEX® PC/ABS iz kompanije Ravago Plastics kombinuje veliku otpornost na toplotu i udar polikarbonata s lakom preradom i boljom otpornošću na pucanje pod pritiskom ABS-a. Zahvaljujući tom paketu svojstava, Mablex® zadovoljava i najzahtevnije aplikacije u industriji kućnih uređaja, električnoj, elektronskoj i automobilskoj industriji.

Pored primarnih smesa, Mablex® PC/ABS nudi i ekonomična rešenja sa svojim materijalima industrijskog kvaliteta i veoma kvalitetnim recikliranim smesama.

Generalne informacije

U skladu s različitim potrebama, razvijen je asortiman Mablex® tipova, tako što je u svakom od njih optimizovana jedna ili više pomenutih karakteristika. Asortiman Mablex® obuhvata i tipove otporne na paljenje čak i u formulama bez halogena.

Asortiman Mablex® obuhvata:

  • Standardne tipove
  • Tipove visokog sjaja
  • Ekstruzione tipove
  • Tipove punjene staklom
  • Tipove otporne na paljenje
  • Tipove industrijskog kvaliteta

Kompletan asortiman svih primarnih tipova Mablex®može se na zahtev dobiti u brojnim varijantama boja bez kadmijuma i olova.

Asortiman

Standardni tipovi

MABLEX® PC/ABS standardni tipovi mogu se dobiti u tri verzije sa različitom otpornošću na toplotu i koriste se u automobilskoj industriji kako za spoljne tako i za unutrašnje delove kola koji su pod manjim ili većim uticajem toplote. Tipične aplikacije su delovi za kontrolnu tablu, ventili, brizgalice za vazduh, kućišta za zadnja stakla.

MABLEX® S280 se koristi i u električnoj industriji jer ispunjava zahteve testa ulubljivanja kuglicom pri 125°C.

Tipovi visokog sjaja

MABLEX® PC/ABS tipovi visokog sjaja koriste se kad je potreban dobar površinski izgled zajedno s otpornošću na toplotu i udar. Tipične aplikacije su u parnim čistačima, peglama i drugim aparatima za domaćinstvo.

Ekstruzioni tipovi

Mablex® PC/ABS ekstruzioni tipovi naročito se koriste za ekstruziju profila za automobilske prozore.

Tipovi punjeni staklom

MABLEX® punjen staklom kombinuje otpornost na visoke temperature sa velikom krutošću i odličnom dimenzionalnom stabilnošću. Tipovi punjeni staklom pogodni su za delove koji moraju nositi velika statička opterečenja.

Tipovi otporni na paljenje

MABLEX® PC/ABS tipovi otporni na paljenje mogu se dobiti u 3 različita tipa za livenje ubrizgavanjem s različitim termalnim svojstvima.

MABLEX® tipovi otporni na paljenje koriste se u električnoj industriji za konektore, prekidače, razvodne kutije. Tipične elektronske aplikacije su kućišta i komponente poslovnih mašina kao što su štampači, kopirke, faks mašine i kompjuterski uređaji.

Industrijski kvalitet

Pored proširenog asortimana primarnih PC/ABS tipova, MABLEX® vam nudi i raznovrsne tipove industrijskog kvaliteta i reciklirane materijale. Tipovi industrijskog kvaliteta jesu visoko kvalitetne smese za tehničke, neestetske aplikacije sa velikim zahtevima. Standardne formule s upotrebom materijala odgovarajućih osobina, koje je testirala i overila Ravago Grupa, garantuju dobre mehaničke osobine, stabilan kvalitet i privlačne cene.

MABLEX® visokokvalitetni reciklirani PC/ABS materijali proizvode se od pažljivo biranog industrijskog otpada. Mogu se dobiti u sivoj i crnoj boji.

Pregled podataka

Učitava se, molimo sačekajte