Resinex internet stranica koristi „kolačiće“ i slične tehnologije da bismo lakše razumeli koji Vas proizvodi interesuju, kako bi smo Vam lično obezbedili detaljinije informacije. Korišćenjem Resinex internet stranice, Vi ste se saglasili sa našom upotrebom „kolačića“. Naučite više o korišćenju „kolačića“ i kako da upravljate njima

SURLYN™

Proizvođač: Dow
Tip polimera HPC

SURLIN™ jonomer se dobija delimičnom neutralizacijom kiselog kopolimera sa solima metala. Drugim rečima, NUCREL™ je prethodnik ili „bazna smola“ koja se koristi za proizvodnju SURLIN™ jonomera.

Opšte informacije

Uvođenje ovih metalnih katjona donosi SURLIN™ jonomerima niz posebnih svojstava među kojima se ističuČ

 • Izvanredna krutost, jasnoća i sjaj
 • Odlična otpornost na ulja, masti i hemikalije
 • Niska početna temperatura zaptivanja
 • Veoma širok raspon temperature zaptivanja
 • Izvanredna termoformabilnost
 • Odlično zaptivanje kroz kontaminaciju
 • Dobra adhezija aluminijumske folije
 • Adhezija mesa/proteina
 • Visoka sposobnost skupljanja
 • Visoka otpornost na bušenje i grebanje

SURLIN™ se koristi u različitim prehrambenim i neprehrambenim aplikacijama kao što su:

 • “flow-wrap” ambalaža
 • Pakovanje za žitarice
 • Medicinske mrežice/tkanine
 • Pakovanje mesa
 • Vakuumsko pakovanje (VSP)
 • Barijerne skupljajuće kese (BSB)
 • Kožna i rastezljiva/ “stretch” ambalaža

SURLIN™ jonomeri su pogodni i za različite metode prerade kao što su:

 • duvani i cast film
 • ekstruziono prianjanje
 • laminacija

Najpopularniji tipovi SURLIN™-a su:

 • SURLIN™ 1601 i SURLIN™ 1652 kao sloj za toplotno zavarivanje osigurava prianjanje mesa, dobro zaptivanje kroz kontaminaciju, poboljšava svojstva oblikovanja, i poboljšava skupljanje za pakovanje prerađenog mesa i sira, kao i za pakovanje žitarica.
 • SURLIN™ 1652 i/ili SURLIN™ 1605 kao sloj zaptivača donosi direktnu vezu na aluminijumsku foliju, ulje, masnoću i alkoholnu barijeru, daje dobru otpornost na grebanje i habanje kod pakovanja kesica i kompozitnih limenki za supe, grickalica, instant kafe, čipsa i farmaceutske ambalaže.
 • SURLIN™ 1705 i/ili SURLIN™ 1857 za lepljenje ili zaptivanje na staklo i keramiku u pakovanju jogurta, deserta i namaza.