Resinex internet stranica koristi „kolačiće“ i slične tehnologije da bismo lakše razumeli koji Vas proizvodi interesuju, kako bi smo Vam lično obezbedili detaljinije informacije. Korišćenjem Resinex internet stranice, Vi ste se saglasili sa našom upotrebom „kolačića“. Naučite više o korišćenju „kolačića“ i kako da upravljate njima

PP - Polipropilen

Polipropilen (PP) je izum profesora Nate iz 1954. godine i najpre ga je komercijalno proizvodio Montedison pod brend nazivom Moplen 1957. Polipropilen (PP) se lako prerađuje, ima nisku gustinu i relativno je jeftin u odnosu na ostale polimere.

Najvažniji evropski proizvođači polipropilena su Basell, Borealis, Total, Sabic, a sada i Braskem koji je preuzeo proizvodnju DOW-a 2011. godine.

Hemijska formula polipropilena.

Polipropilen se može podeliti u tri glavne grupe:

  • Tipovi homopolimer polipropilena (hPP) ispoljavaju veliku krutost.
  • Tipovi kopolimer polipropilena (cPP) imaju superiorne performanse kod udara čak i pri niskim temperaturama.
  • Tipovi pojedinih kopolimer polipropilena (raco PP) ili statističkih kopolimera su providni.

Kvalitet tipova polipropilena neprekidno se poboljšava iz godine u godinu i sa tim će se nastaviti i u bliskoj budućnosti. Nedavni tehnički razvoj doneo je kruće, čistije i providnije tipove i oduzeo deo tržišta od drugih polimera kao što su ABS i PS.

Još jedno svojstvo polipropilena je odlična hemijska otpornost na mnoge hemijske rastvarače, baze i kiseline.

PP se koristi za mnoge aplikacije, ali istaknuto svojstvo mu je sposobnost za proizvodnju šarki koje se koriste za zatvarače i kućišta za CD/DVD.

Polipropilen se može prerađivati gotovo svim postojećim tehnikama konverzije.

Glavne aplikacije polipropilena su:

  • Ambalaža hrane: čašice, tacne, kutije.
  • Ekstruzija vlakana.
  • Nameštaj: baštenske stolice, stolovi.
  • Kućni predmeti: posude za skladištenje, kutije.
  • Industrijska ambalaža: boce za deterdžente, kofice i kante.
  • Zapušači i zatvarači.