Resinex internet stranica koristi „kolačiće“ i slične tehnologije da bismo lakše razumeli koji Vas proizvodi interesuju, kako bi smo Vam lično obezbedili detaljinije informacije. Korišćenjem Resinex internet stranice, Vi ste se saglasili sa našom upotrebom „kolačića“. Naučite više o korišćenju „kolačića“ i kako da upravljate njima

PEBAX® TPE-A

Proizvođač: Arkema
Tip polimera TPE-A

Pebax® je polieterski blok amidni blok kopolimer koji nudi najširi raspon performansi (mehaničke, hemijske, procesne) među termoplastičnim elastomerima (TPE).

Generalne informacije

Pebax® je termoplastični elastomer (TPE-A) ili fleksibilni poliamid bez plastifikatora i sastoji se od pravilnog linearnog lanca krutih poliamidnih segmenata i fleksibilnih polieterskih segmenata. Asortiman materijala Pebax® omogućava premošćavanje jaza između termoplastike i gume.

Pebax® daje izvrsno uravnotežena svojstva:

 • Najlakši TPE
 • Veliki opseg tvrdoće
 • Najširi opseg fleksibilnosti
 • Izvrsna dinamička svojstva i sporo zagrevanje
 • Otpornost na kidanje i udar
 • Otpornost na zamor od savijanja
 • Konzistentnost mehaničkih svojstava pri niskim temperaturama

Svojstva

Lakoća

Pebax® je termoplastični elastomer sazdan od blok kopolimera koji se sastoje od niza poliamidnih i polieterskih segmenata. Tipovi materijala Pebax® serije 33 sastoje se od segmenata poliamida 12 (PA12) i segmenata politetrametilene glikola (PTMG), što dovodi do veoma niske gustine materijala u poređenju s ostalim termoplastičnim elastomerima, i nezavisno od stepena krutosti Pebax® se može koristiti čist, kao aditiv ili u mešavinama s drugim polimerima ili gumama.

Gustina različitih tipova materijala Pebax®

Tvrdoća

Tvrdoća se može definisati kao otpornost materijala na deformacije od ulubljivanja. Što je veća tvrdoća, to je bolja otpornost materijala na deformacije od ulubljivanja. Kod termoplastičnih materijala, tvrdoća je okarakterisana referencom Shore D, dok se referenca Shore A koristi za elastomere i materijale s niskim koeficijentom.

Tvrdoća materijala Pebax je u funkciji odnosa Poliamid/Polieter.

Tvrdoća različitih tipova materijala Pebax®

Koeficijent savijanja

Koeficijent savijanja je u funkciji odnosa Poliamid/Polieter. Sledeći grafikon ilustruje opseg koeficijenata savijanja koje nudi Pebax® serija 33, od približno 10 do 500 Mpa.

Koeficijent savijanja različitih tipova materijala Pebax®

Elastična svojstva

Elastično ponašanje materijala Pebax®, što će reći, sposobnost materijala da se vrati u prvobitni položaj posle određene deformacije, može se izmeriti preostalom deformacijom pri uslovima rastezanja ili sabijanja, ili testiranjem elastomerne granice. Preostala deformacija se dobija merenjem deformacije koja ostane konstantna posle x % istezanja i opuštanja u prvobitno stanje. Tvrdi tipovi materijala Pebax® daju najvišu preostalu deformaciju.

Elastično ponašanje različitih tipova materijala Pebax®

Elastični povraćaj

Merenje histereze ili povraćaja energije može se obavljati na različite zahteve, ne samo primenom testa ciklusa rastezanja već i kompresionim testom dinamičkog ciklusa. Brzina, kao i amplituda deformacije, važni su parametri.

Histereza materijala Pebax® 2533 slabo zavisi od primenjene deformacije.

Aplikacije

Tipične aplikacije materijala Pebax®

 • Industrijske:
  • Pokretne trake i kaiševi za motore
  • Tihi zupčanici
 • Medicinski:
  • Kateteri
  • Konac za zube
  • Vakuumski špricevi
 • Automobilski:
  • Poklopci vazdušnih jastuka
  • Cevi za posude sa deterdžentom za vetrobran
 • Sport i razonoda:
  • Loptice za golf
  • Igračke
  • Krilca za strele
 • Sportska obuća
  • Đonovi
  • Torzioni sistemi
  • Podupirači za gležanj
  • Trake
  • Komponente cipela za skijanje i planinarenje
 • Permanentni antistatički aditiv
 • Aditiv visokih performansi u filmovima PA 6, PA 6/6.6
 • Aktivni nosač molekula: struktura materijala Pebax® 2533 SA 01 sastoji se od pravilnih linearnih lanaca krutog poliamida i mekih polieterskih segmenata. Ova jedinstvena hemijska struktura omogućava, kroz polietersku fazu, apsorpciju i kontrolisano oslobađanje nestalnih molekula (mirisi, ulja, insekticidi...).

Pregled podataka

Učitava se, molimo sačekajte