Resinex internet stranica koristi „kolačiće“ i slične tehnologije da bismo lakše razumeli koji Vas proizvodi interesuju, kako bi smo Vam lično obezbedili detaljinije informacije. Korišćenjem Resinex internet stranice, Vi ste se saglasili sa našom upotrebom „kolačića“. Naučite više o korišćenju „kolačića“ i kako da upravljate njima

PA 6 i PA 66 RAVAMID® - poliamidi industrijskog kvaliteta

Proizvođač: Ravago
Tip polimera PA 6, PA 66

Ravamid® poliamidi PA6 i PA66 jesu smese industrijskog kvaliteta koje nude izvanrednu ravnotežu između visokih mehaničkih svojstava i cene.

Naročito su pogodne za veoma zahtevne aplikacije koje su istovremeno osetljive na cenu.

Generalne informacije

Primena visokokvalitetnih recikliranih poliamida (PA6, PA66) ne samo što je veoma ekonomična, već je i ekološko rešenje. Ovaj ekološki aspekt je nedavno naglasilo mnogo kompanija, pogotovo u granama automobilske industrije, aparata za domaćinstvo, električnih proizvoda i osvetljenja ili industrije nameštaja. Resinex je najbolji partner za mnoge vodeće proizvođače originalne opreme jer nudi pouzdanost u tehničkom servisu i podršci, ceni materijala, kvalitetu i raspoloživosti.

U svojim proizvodnim pogonima, naša matična kompanija Ravago primenjuje iscrpnu kontrolu kvaliteta prilikom odabira sirovina i proizvodnje, kao i kontrolu gotovih smesa, kako bi uverila kupce u industrijsku pouzdanost i visok kvalitet recikliranih smesa Ravamid® PA6 i PA66. Certifikati o analizi izdaju se za sve proizvedene lotove kao potvrda visokog kvaliteta materijala Ravamid® PA6 i PA66.

Ravago je vodeći evropski proizvođač poliamida industrijskog kvaliteta i recikliranih poliamida, sa veoma velikim proizvodnim kapacitetima. Ravamid® PA6 i PA66 se proizvode u nekoliko evropskih pogona kako bi nudili i pouzdanost u raspoloživosti materijala.

Asortiman

Ravago, proizvođač materiijala Ravamid® PA6 i PA66, nudi jedan od najširih asortimana poliamida industrijskog kvaliteta i recikliranih, i to:

  • Tipove bez punjenja
  • Tipove bez punjenja modifikovane na udar
  • Tipove punjene staklenim vlaknima (od 15 do 50%)
  • Tipove punjene staklenim zrncima
  • Tipove punjene mineralima
  • Kombinovano punjenje staklom i mineralima

Materijali mogu biti toplotno i UV stabilizovani.

Većina tipova se može dobiti u crnoj boji, a neki od njih i u prirodnoj ili sivoj boji.

Smese po porudžbini mogu se razviti tako da ispune zahteve aplikacije i ponude prerađivaču prednosti u ceni.

Prerada

Sušenje

Poliamidni materijali su higroskopni, ali apsorpcija vode je reverzibilan proces. Oni apsorbuju vodu pri neposrednom uranjanju i iz vlažnog vazduha. Količina apsorbovane vode obično zavisi od vremena izlaganja, temperature i relativne vlažnosti vazduha; maksimalni nivo apsorbovane vlage je obično 3.5% (zasićenost u vazduhu pri 23°C, 50% R.H.) Na temperaturama koje se koriste za brizganje PA, nivoi vlage mogu izazvati vizuelne greške i krtost livenog dela.

Zato se preporučuje da sadržina vlage u materijalu bude ograničena na 0.12% pri preradi materijala Ravamid® PA6 i PA66.

Dizajniranje odlivka

Za tipove Ravamid® industrijskog kvaliteta ne preporučuju se zagrejane komponente. Preporučuje se da prečnik ulaza ima debljinu zida 80%.

Pregled podataka

Učitava se, molimo sačekajte

Contact_form