Resinex internet stranica koristi „kolačiće“ i slične tehnologije da bismo lakše razumeli koji Vas proizvodi interesuju, kako bi smo Vam lično obezbedili detaljinije informacije. Korišćenjem Resinex internet stranice, Vi ste se saglasili sa našom upotrebom „kolačića“. Naučite više o korišćenju „kolačića“ i kako da upravljate njima

Mešanje polimera... Primarni, kompaundi industrijskog kvaliteta i reciklirani kompaundi

Povećani ekonomski i ekološki pritisci izazvali su promenu u načinu na koji društvo i industrija razmišljaju o plastici koja se koristi za pakovanje i proizvodnju.

U zavisnosti od zahteva dela i njegove primene, prerađivači i krajnji korisnici sada imaju širok izbor materijala zasnovan na odnosu cene i performansi kao i na njihovim ekološkim svojstvima (npr. sadržina recikliranog materijala).

Resinex nudi širok raspon kompaunda za inženjering od primarnih brendiranih sirovina, preko industrijskih kompaunda do recikliranih kompaunda, proizvoda svoje matične kompanije Ravago, najvećeg nezavisnog proizvođača kompaunda u Evropi, kapaciteta > 450 kt.

Primarni kompaundi pogodne su za kritične aplikacije sa visokim tehnološkim zahtevima, proizvedene od primarnih polimera i punila radi dobijanja najboljih estetskih i tehničkih osobina, sa relativno malim tolerancijama u specifikaciji. Primarni kompaundi urađeni po narudžbini naročito su pogodni da se tačno uklope u zahteve plastičnih delova.

Reciklirani kompaundi mogu se koristiti za proizvodnju plastičnih delova nižih specifikacija kod kojih je cena najvažnija, i prave se od postindustrijskih i postpotrošačkih sirovina te imaju širu toleranciju za polimerske sirovine.

Kompaundi industrijskog kvaliteta premošćavaju jaz između primarnih i recikliranih materijala.

One se obično koriste za veoma zahtevne, neestetske aplikacije ili za proizvodnju odlivaka opšte namene koji zahtevaju dobre mehaničke osobine i kod kojih estetika nije toliko kritična.

Kompaundi industrijskog kvaliteta iz Ravaga predstavljaju veoma zanimljivu alternativu primarnim kompaundima za mnoge industrijske sektore kao što su automobilska industrija, industrija nameštaja, ručnog alata, električnih proizvoda, osvetljenja itd.

Kompaundi industrijskog kvaliteta su ekološki prihvatljiviji zato što ograničavaju proizvodnju CO2 u odnosu na proizvodnju primarnih polimera, a isto tako se nude po nižoj ceni.

Generalno se proizvode od mešavine primarnih i postindustrijskih polimernih sirovina. Ovi recepti se takođe mogu modifikovati po porudžbini radi optimizacije troškova i performansi, čak i za aplikacije gde se zahtevaju dobra estetika i mehanička svojstva.

Kao vodeća evropska kompanija za reciklažu i proizvodnju kompaunda, Ravago Grupa je kombinovala poznavanje reciklaže i proizvodnje plastičnih kompaunda i uložila značajna sredstva u proizvodnju industrijskih kompaunda. Ova kombinacija različitih ekspertiza dovela je do širokog raspona kompaunda za inženjering visokog nivoa koje mogu stvoriti dodatnu vrednost u svim granama industrije.

Kompaundi industrijskog kvaliteta Ravago Grupe predstavljaju asortiman kompaunda za inženjering koje su na raspolaganju za aplikacije zahtevne u smislu mehaničkih svojstava.

Zahvaljujući dobrim mehaničkim i fizičkim osobinama, lakoj preradi i atraktivnim cenama, Ravagovi industrijski kompaundi za inženjering mogu se koristiti u širokom rasponu aplikacija.

  • Elektronski delovi
  • Građevinske aplikacije
  • Kućni aparati
  • Automobilske aplikacije.

Stručna za mešanje različitih vrsta polimera, Ravago Grupa je razvila opsežan raspon industrijskih kompaunda.

Na raspolaganju su sledeći polimeri:

Asortiman Ravagovih kompaunda industrijskog kvaliteta prvenstveno je na raspolaganju u crnoj i u tamnim bojama. Primarni kompaundi su na raspolaganju u svim mogućim bojama.